“Vi har lyckats att konceptualisera klubbens samhällsnytta”

I årets upplaga av Gyllene Hjulet tog Hammarby Fotboll tillsammans med Pack Train och IK Stockholm två silver – ett för bidraget Samhällsmatchen i kategorin “Årets mest innovativa Koncept” och ett för Bajen Bar i kategorin “Lokala Rättighet”. Hör Patrik Blomquist, marknadschef på Hammarby Fotboll, om hur klubben har gått från att sälja arenareklam till möjligheter för sponsorer att lösa samhällsproblem.

 

Hej Patrik Blomquist, marknadschef på Hammarby Fotboll! Hur kändes det att kamma hem två silver?

– Helt klart jättekul! Tanken var egentligen inte att tävla med dessa initiativ, men när koncepten var klara och vi såg att de flög så bestämde vi oss för att tävla med dem. Detta för att sätta guldkant på det fina arbetet som så många människor arbetat med. 

Patrik Blomquist, marknadschef på Hammarby Fotboll


-Vi tyckte också att det skulle vara spännande att se hur våra kampanjer står sig mot andra i branschen. Att vi sedan belönades med två silver gav mycket energi till alla personer som varit inblandade i arbetet. Priserna blir också en sak vi i klubben kan lyfta fram i försäljningen mot nya partners och innebär en kvalitetsstämpel på det arbete vi gör.

Berätta kort om era vinnarbidrag!

– Vad gäller Samhällsmatchen så bottnar initiativet i att vi inom klubben sedan länge har gjort mycket CSR-arbete, men vi har varit mindre bra på att kommunicera alla goda saker vi gör. Genom Samhällsmatchen har vi helt enkelt konceptualiserat klubbens samhällsnytta. Utifrån FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling har vi valt tre områden som klubben fokuserar på; hälsa, sysselsättning och jämlikhet. Alla aktiviteter som vi genomför inom dessa områden samlar vi under varumärket Samhällsmatchen, vilket också har en egen hemsida.

– Bakgrunden till Bajen Bar är att vi ville attrahera en dryckespartner och skapa mötesplatser för våra supporters. Genom Bajen Bar har vi lyckats koppla samman ikoniska platser i Stockholm med stark koppling till klubben inklusive ölet St Eriks, vars ursprung är Södermalm, tillsammans med den befintliga supporterkulturen. Förutom att utvalda barer i södra delen av Stockholm, innan hemmamatcher, går under konceptet Bajen Bar, där de får ett kit med profileringsmaterial som de kan använda på matchdagar, har vi även vår egen Bajen Bar på Tele2 Arena. På samtliga ställen kan våra supporters samlas före och efter matcher för ta del av underhållning och information.

Vilken roll hade du i era vinnarbidrag?

– Jag som marknadschef för klubben har haft det övergripande ansvaret men det är många som har varit med och bidragit till dessa framgångsrika koncept och som dagligen hjälper oss att utveckla våra rättigheter, däribland Pack Train och IK Stockholm.

Juryn bedömde ju bland annat bidragen efter effekt i resultatet, hur såg det ut för era bidrag?

– Båda bidragen är ju fortfarande pågående koncept som vi hittills har fått stor medial uppmärksamhet kring. Våra numera samlande koncept har också fått oss att bli bättre på att mäta effekten, vilket vi tidigare gjorde mer ad hoc. Vårt behov av att knyta samman alla våra aktiviteter har lett till att vi numera har två heltidsanställda som arbetar med att utveckla och följa upp vårt CSR-arbete. Ett exempel på ett initiativ med ett väldigt positivt resultat inom Samhällsmatchen är våra karriärdagar för arbetssökande 50 plus, där hela 380 personer kom vid första tillfället. Andra exempel på initiativ är karriärdagar för ungdomar och personer 18-33 år, gåfotboll för pensionärer för att motverka ensamhet, blåljus-match där ungdomar möter poliser och brandmän och spontanfotbollskvällar för att få bort ungdomar från gator och torg. För samtliga dessa initiativ har vi fått ett fantastiskt gensvar.

Vilka var de främsta faktorerna till att era bidrag vann, enligt dig?

– För Bajen Bar handlar det om att vi lyckats att skapa koppling mellan Klubben – S:t Eriks Bryggeri – Supportrar och deras ikoniska mötesplatser. Vi har tagit tillvara på upplevelsen före och efter matcher och samtidigt knutit samman ett dryckesmärke med klubben, våra supporters och barer och restauranger på ett naturligt sätt.

– När det kommer till Samhällsmatchen så skulle jag säga att de tre främsta faktorerna är 1) tydlig paketering 2) påvisad nytta utifrån utmaningar i samhället och 3) lyckade initiativ och aktiveringar. Vårt CSR-arbete är numera överskådligt där man enkelt kan se vad vi vill samtidigt som vi förklarar hur det ser ut i samhället idag och hur vi vill påverka rådande situation inom olika samhällsområden. Tiden är förbi då vi bara säljer arenareklam, nu har vi ytterligare en rättighet att presentera och sälja med färdiga lösningar på flera samhällsproblem med ett flertal kopplade aktiviteter där våra sponsorer ges en möjlighet att vara med och hjälpa till.