Hej Marie Karlsson på Eventum, eventbyråmedlem i SES.

Vem är du och vilken är din roll på Eventum?

– Jag är VD sedan två år tillbaka men har jobbat på byrån sedan 2010. Då vi är en väldigt platt organisation jobbar jag även själv som producent och projektledare.

 

Vad gör Eventum och vad är ni bäst på skulle du säga?

– Vi är en liten projektledd organisation som jobbar mycket med stora publika event och interna produktioner. Till exempel har vi producerat Rockbjörnen sedan tio år tillbaka. Jag skulle säga att vår paradgren är stora interna kickoffer/publika event som ställer höga krav på relevant innehållsarbete men också logistik. Vi arbetar också med mindre möten och incentiveresor – att ordna event i utlandet med hjälp av ett fantastiskt nätverk är också en av våra specialiteter.

 

Något extra spännande projekt ni jobbar med just nu?

– Vi jobbar sedan några år tillbaka med Telge Energi och deras Children’s Climate Prize. Tillsammans med Masscreation förpackade och tematiserade vi initiativet som från början var en klimatkonferens för barn. Telge Energi är ett kommunalt bolag från Södertälje och lite av en uppstickare i branschen med sitt starka fokus på klimatfrågor och grön el. För att verkligen nå ut med sitt budskap bestämde de sig för att låta nästa generation stå i fokus i klimatdebatten och resultatet blev Children’s Climate Prize som vi har utvecklat tillsammans med dem. Det är ett Nobelpris för barn som hyllas för sin insats för klimatet och miljön, där vi projektleder helheten, allt från kommunikation till eventproduktionen.

 

Vad enligt dig gör det här projektet så speciellt?

– Det är framförallt för att för Telge Energi är frågan, i det här fallet miljöfrågan, viktigare än företaget i sig. Telge Energi har haft modet att låta projektet ta mer plats än Telge Energi som företag och som avsändare. Jag tror absolut att detta är det nya sättet att jobba med varumärken framöver, det vill säga att låta budskapet och initiativet bli viktigare än företagets logga.

– En annan sak är vi i detta projekt, till skillnad från de flesta andra eventprojekt, försöker få Children’s Climate Prize att leva under hela året – inte endast kring själva prisceremonin. Förutsättningen för det är att vi jobbar i ett riktigt partnerskap med Telge Energi.

 

Ser nu någon ny trend i branschen just nu?

– Hållbarhetsspåret är absolut en stark trend. Eventbranschen har ett stort ansvar att gå från en slit- och slänga-mentalitet till att vara smartare i våra produktioner. För här har vi verkligen möjlighet att göra skillnad.

– En annan trend som jag ser är att fler företag utvecklar inhousebyråer för att ordna med sina egna event. Det är först när det handlar om fler än 100 deltagare som eventbyrån kopplas in. Dock ser jag risker med det. Dels att det inte alltid är mest lönsamt, med dels också för att de mindre eventen, till exempel för personalen, inte ses som lika viktiga. Enligt min mening bör alla event, stora som små, vara tillfällen där man verkligen tar tillvara på möjligheten att skapa en långvarig effekt.