“Det finns mycket för näringslivet att ”lära” från idrotten”

Hej Stefan Åsbrink på Brinc Relations AB! Vem är du och vilken är din roll på byrån?
– Jag är grundare, vd och delägare. Jag har förstås det formella ansvaret som vd men vill se mig själv som coach och lagledare.

Vad gör ni på Brinc Relations AB?
– Brinc är en byrå som stärker varumärken inifrån. Vår specialitet är att skapa ”utvecklande” möten, event och resor med upplevelsebaserad kommunikation. Vi är ett gäng på firman som drivs av intresset för hur människor fungerar tillsammans och hur man kan frigöra energi i en grupp och styra den energin mot gemensamma mål. Vi ser att det finns mycket för näringslivet att ”lära” från idrotten hur man skapar bra laganda och en positiv företagskultur.

 

 

Vadå till exempel?
– Jag som gammal lagidrottare drivs av styrkan att ha gemensamma målbilder. Att låta alla individer komma till tals och bli bekräftade. Skapa engagemang genom involvering och inkludering. Till exempel är vårt samarbete med Sibylla ett bra ”case” där vi tagit med oss vår övertygelse på hur man skapar framgångsrika lag.

 

Berätta mer om caset!
– Snabbmatkedjan Sibylla stod vid ett vägskäl för 7-8 år sedan. Satsa hårt på utveckling till en modern fast food kedja eller ”självdö” som en liten kedja med små gatukök. Vi fick förtroendet att ”skapa” en mötesstrategi och en nytt ”innehållstänk” för att gjuta mod och energi i kedjans samlingar med sina franchisetagare. Tillsammans med Sibyllas ledning satte vi temat Sibylla United, och som fortfarande är temat för Sibyllas franchisesamlingar.

Vad ville ni åstadkomma?
– Vi ville att franchisetagarna skulle känna att de tillhörde något som är större än dem själva och ge dem inspiration och energi att delta i och bidra till detta ”större”. Vi ville med olika metoder samla bilden av ett varumärke där de enskilda personligheterna, men med gemensamma värderingar och en gemensam vision, lägger grunden till framgången.

Så hur såg er “lösning” ut?
– Tidigare år hade ledning och franchisetagare mötts vid ett regionsmöte och ett formellt årsmöte. Man hade också genomfört en utlandsresa. Nu beslöt man att istället fokusera på en årlig längre samling, tre dagar, med ett övergripande syfte – att utveckla ”laget”. Vi formade ett kommunikationstema som under den kreativa processen utvecklades till att också bli mötets namn: Sibylla United.

Hur såg kopplingen ut till idrottens värld mer än konceptets namn?
– Till exempel hittade vi med metaforer från lagsportens värld vägar att kommunicera över både ålders-, språk- och kulturgränser. Inom ramen för Sibylla United kunde vi skapa sinnebilder, minnesbilder och förebilder för den utveckling vi vill åstadkomma. På samma sätt som i ett idrottslag handlar Sibyllas framgång om att ge individerna möjligheter att glänsa, men alltid inom ramen för det gemensamma spelsystemet. Det handlar om att utveckla det som är bra, men också om att våga avveckla det som inte långsiktigt är bra för laget
.
Var detta en enstaka “match” eller en längre “turnering”?
– Kommunikationskonceptet Sibylla United byggde på att det första mötet skulle vara starten på en långsiktig satsning, där den gemensamma ”spelidén” skulle implementeras steg för steg, och att målet inte var att vinna allt på en gång utan snarare att skapa en kultur av ständiga förbättringar. Här identifierades ett stort antal små och stora förbättringspunkter som under resans gång skulle kunna prickas av som bevis på denna utveckling.

Och vad blev resultatet?
– I vår är det nionde året vi genomför Sibylla United. Det har varit en fantastisk utveckling sedan ”United-konceptet” sjösattes, där länk efter länk i kedjan har stärkts och varumärket idag har lämnat positionen ”korvmoj” och nu tydligt förknippas med målbilden ”modern snabbmatsrestaurang”.

Vad gör dig extra stolt över det caset?
– Dels därför att det så tydligt speglar hur en gemensam idé och målbild kan få både individer och grupp att utvecklas. Dels därför att det visar att riktigt bra koncept är de koncept som är förankrade i företagets affärsstrategi och värderingar. Och dessutom för att det visar att om man lägger manken till och utvecklar ett koncept, inte bara en lösryckt idé, så håller det över tid.

Ser nu någon ny (eller ihållande) trend i branschen just nu?
– Jag tycker det är svårt att identifiera någon entydig trend i branschen, annat än den vi själva känner tillsammans med våra uppdragsgivare – att i takt med att allt mer handlar om digitalisering så ökar behovet för människor att mötas IRL!