Allmän information om Covid-19

MAQS advokatbyrå reder ut begreppen

LÄS MER (kräver medlemsinloggning till ses.se)
_____________________________________________________

Jung ger kommunikationsråd i och med spridningen av covid-19

LÄS MER (kräver medlemsinloggning till ses.se)
_____________________________________________________

Regeringen: Omställningsstödet förlängs för maj, juni och juli
På grund av pandemins fortsatta skadeverkningar på företag föreslås att omställningsstödet förlängs till månaderna maj, juni och juli 2020.

LÄS MER
_____________________________________________________

Regeringen: Omsättningsbaserat stöd till enskilda näringsidkare
Mot bakgrund av att många enskilda näringsidkare har drabbats hårt ekonomiskt till följd av covid-19-utbrottet föreslår regeringen ett stöd på 3,5 miljarder kronor till dessa företag under 2020. I budgetpropositionen för 2021 föreslås att ytterligare 1,5 miljarder kronor avsätts för 2021. Regeringens förslag föreslås träda ikraft så snart som möjligt och bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

LÄS MER
_____________________________________________________

Regeringen: Kulturens delar av budgeten
Regeringen föreslår följande satsningar för kulturen i extra ändringsbudget, höständringsbudget och budgetproposition 2021. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

LÄS MER
_____________________________________________________

Regeringen: Stöd för sänkta hyror i utsatta branscher
Regeringen har beslutat om en tillfällig rabatt för fasta lokalhyreskostnader i utsatta branscher. Stödet söks av hyresvärden i efterhand. Ansökan kan göras från den 1 juli 2020.

LÄS MER
Hela listan på föreslagna SNI-koder som inkluderas av hyresstödet

_____________________________________________________

Folkhälsomyndigheten: Allmänna råd om allas ansvar
Föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m.

LÄS MER
_____________________________________________________

Svenskt Näringsliv: Information om corona/covid-19 till dig som företagare
Med anledning av den senaste tidens utveckling gällande spridningen av coronaviruset har vi sammanfattat var du som företagare kan hitta aktuell information. Osäkerheten är dock stor och läget kan snabbt komma att förändras. Via länkarna nedan kan du kontinuerligt hålla dig uppdaterad.

LÄS MER
_____________________________________________________

Verksamt.se: Samlad covid-19-information till företagare
Här har vi samlat information om tillfälliga ändringar i lagar och regler som är viktig för dig som företagare att känna till med anledning av coronaviruset och covid-19.

LÄS MER
_____________________________________________________

Tillväxtverket: Frågor och svar om korttidsarbete
Korttidsarbete (tidigare benämnt korttidspermittering) innebär att arbetsgivare kan minska anställdas arbetstid och få stöd från staten för att täcka stora delar av kostnaden.

LÄS MER
_____________________________________________________

Försäkringskassan: Frågor och svar
Försäkringskassan får frågor om reglerna för smittbärarpenning, sjukpenning, ersättning för vab och ersättning för deltagande i program hos Arbetsförmedlingen med anledning av coronaviruset. Här samlar de all aktuell information.

LÄS MER
_____________________________________________________

Skatteverket: Samlad information för företag med anledning av coronaviruset
Här har vi samlat information från Skatteverket som är viktig för dig som företagare att känna till i samband med det nya coronaviruset.

LÄS MER
_____________________________________________________

Regeringen: Arbetet med nya coronaviruset
Med anledning av utbrottet av nya coronaviruset följer regeringen och Regeringskansliet utvecklingen noga och har löpande kontakt med ansvariga myndigheter. Här hittar du bl a regeringens arbete med anledning av nya coronaviruset, UD:s arbete med anledning av coronaviruset samt råd/information/länkar till myndighetssidor

LÄS MER
_____________________________________________________

Krisinformation.se: förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga i samband med en kris eller allvarlig händelse

LÄS MER
_____________________________________________________

Folkhälsomyndigheten: Rekommendationer kring Covid-19

LÄS MER
_____________________________________________________