Byråforum

Exklusivt för våra medlemsbyråer

Höstens byråforum med SES. På detta forum samlar vi er som arbetar i ledande position på våra medlemsbyråer där vi genom rundabordssamtal diskuterar viktiga ämnen och frågor som berör branschen och våra verksamheter.

På agendan har vi:

  • Timprisundersökning – Vartannat år gör SES en branschundersökning om timpriser där vi tar ut en median för hur vi ligger till i jämförelse med tidigare år. Är det något i denna som bör ändras eller kompletteras innan en ny undersökning går ut till byråerna?
  • Pitchförfarande – SES har påbörjat ett arbete med att ta fram en pitchrekommendation. Som underlag för diskussionen sammanställer SES vad som gjorts tidigare inom föreningen samt sneglar på andra branschorganisationer för att få idéer och tankar hur vi kan ta det vidare.
  • Den nya lagen om resegaranti – på vilket sätt påverkar denna byråernas verksamheter?
  • Nya regler kring STIM – Representant från STIM berättar vad som gäller i den nya omläggningen.
  • Övriga diskussionsfrågor

 

Vad? Byråforum
Var? Sveavägen 98, Stockholm, The Park (våning 2)
När? 22/11 2018 14:00-16:00

Anmälan: Inbjudan har mailats ut personligen. Har du ej fått en inbjudan men önskar delta, hör av dig till info@ses.se