Morgondagens spånsrings- och äventexperter måste både kuna stava rät och bli rörelserika

Den fysiska inaktiviteten är en av vår tids största utmaningar. I Sverige är det endast 22% av flickorna och 44% av pojkarna som rör sig tillräckligt. Andelen vuxna svenskar med hälsofarlig kondition har sedan 90-talet ökat med 70% och hälsan är i många avseenden mycket ojämlik.

 

Det unika projektet Change the game bidrar till att förändra detta genom att utveckla ”Rörelserika samhällen”. Alla insatser utgår ifrån insikten om att det krävs samverkan mellan alla sektorer baserat på rörelserikedom. Likväl som våra barn får möjlighet att lära sig att läsa, skriva och räkna måste de få chans att lära sig att bli rörelserika – en förutsättning för ett hållbart och hälsosamt liv.

Change the game skapar egna event, projekt och utbildningsinsatser samt samverkar med en rad andra nationella och internationella aktörer för att sprida kunskap om rörelserikedom.

 

Heja!, som driver projektet på uppdrag av fastighetsbolaget Balticgruppen, kommer att berätta om Change the game och hur de använder intresse- och upplevelsebaserad kommunikation för att skapa förändring i en av vårt moderna samhälles största utmaningar.

 

AGENDA

  • Bakgrund/historik
  • Samhällsutmaningen
  • Lösningen/Insikten
  • Så här gör vi (utifrån lösningen/insikten)
  • Mätning/effekt
  • Nästa steg
  • Wrap up

Talare: Mattias Walfridsson och Tom Englén

Plats: Clarion Sign, Norra Bantorget
Datum: 15 januari 2020
Tid: 8.00-9.30 (Frukost serveras från 7.30)
Pris: 495 SEK (exkl moms) Seminariet är kostnadsfritt för SES medlemmar.
No show: 150 SEK (exkl moms)
Anmälan: Klicka här

Varmt välkomna!