Film, kultur och sponsorskap

Nätverksträff under Göteborgs Film Festival

Den 31 januari klockan 9.00 ses vi på Göteborg Film Festivals festivalarena som är på Auktionsverket Kulturarena. Jonas Holmberg, konstnärlig ledare, och Mirja Wester, VD, från Göteborg Film Festival berättar om festivalens höjdpunkter, om årets prominenta gäster och om festivalens allra mest spännande nyheter. Kim Nilsson, marknadschef på Göteborg Film Festival, berättar om några av de samarbeten som genomförs ihop med partners under festivalen. Träffen gästas även av Claes Berglund, SES – Sponsrings & Eventsverige, som bjuder på sina tankar om sponsrings- och upplevelseindustrin samt om branschorganisationens uppdrag i Göteborg.

Efter parterträffen erbjuder vi er även möjligheten att se en av årets mest omtalande kinesiska filmer, Angels Wear White. En väldigt stark film med fantastiskt skådespeleri. Visningen börjar kl. 11.00 på Draken. Meddela om du vill se filmen när du osar till träffen.

OSA senast den 24 januari. Glöm inte meddela om du vill se filmen Angels Wear White.