Fokus:
Samarbeten med ett högre syfte

Tisdag den 28/3 | KL. 07:30 – 09:00
VÄNLIGEN NOTERA NY ADRESS: Brygghuset – Norrtullsgatan 12N (Odenplan)

PRIS: SES-medlem kostnadsfritt | Icke-medlem i SES 199 sek

Tillsammans med Maria Redén på Redén Communication erbjuds vi här möjlighet att tillsammans med morgonkaffet fördjupa oss i en inbjuden specifik rättighet vars syfte är att göra skillnad. Vi lär känna rättigheten på djupet, ta del av hur de byggt upp och paketerat sitt erbjudande, utmaningar som dykt upp längs vägen och hur man tacklat dessa med kreativa lösningar. Hur har rättigheten utvecklats och vilka trender och  utmaningar tror vi kommer framöver.

Detta premiärtillfälle har vi valt att lägga fokus på en av en av Sveriges största insamlingsorganisationer – Cancerfonden.

Cancerfonden är en fristående, ideell insamlingsorganisation med en vision om att besegra cancer. Målet är att färre personer i Sverige ska drabbas av cancer och fler ska överleva. För att nå dit arbetar Cancerfonden med forskningsfinansiering, kunskapsspridning och påverkansarbete genom opinionsbildning och nätverkande.

Möt Jeanette Sundin, kommunikations- och insamlingschef, som bl a kommer att berätta om framgångsfaktorerna bakom Rosa Bandet som slår insamlingsrekord år från år. Vilka utmaningar har de stött på under åren och hur tacklade de den svårnavigerade pandemin?

Vi hoppas kunna bidra med nya insikter, energi och mod att våga prova nya grepp i befintliga samarbeten eller nya projekt. Det kommer även att finnas utrymme för frågor och mingel innan vi rundar av vid nio-snåret.

Varmt välkommen!

Maria Redén – Redén Communication har en lång och bred erfarenhet inom kommunikation som konsult och uppdragsgivare inom näringslivet, byrå och den ideella sektorn. Hon drivs av ett resultatdrivet tänkesätt och identifierar behoven som företag och föreningar har – och kan mötas i – för att skapa förutsättningar för bättre relationer och samarbeten.