rivstarta hållbart

Inspirationswebbinar | onsdag den 1 september 2021 | KL. 9.00 – 9.45

Pandemin har utmanat vår bransch som aldrig förr och vår förmåga att ställa om och tänka nytt har varit verkligen satts på prov. Vi vet att det är många av er som omdefinierar era strategier och vi vill uppmana er att tänka hållbart i dessa processer för att stå starkare efter krisen.

I samarbete med PURE ACT erbjuder SES Akademi nu en tredje omgång av vårt mycket uppskattade Hållbarhetsprogram – anpassat för event- och sponsringsbranschen. Under fyra digitala kurstillfällen ger vi dig kunskap och verktyg om hur hållbarhet kan integreras i verksamheten för att stärka ditt företags varumärke och konkurrenskraft.

Välkommen att anmäla dig till till vårt kostnadsfria inspirationswebbinar där Therese Svensk och Linnea Eriksson från PURE ACT berättar mer om Hållbarhetsprogrammet och tidigare kursdeltagaren Lena Ericson från On-Site Exhibitions berättar om sin upplevelse av att delta i programmet.

 

RESPONS FRÅN TIDIGARE KURSDELTAGARE:

 

 

”Hållbarhet är både roligt och spännande!”

”Hållbarhetsprogrammet gav oss konkret och relevant fakta kring ämnet hållbarhet och en möjlighet att diskutera med de andra deltagande branschkollegorna hur de tar sig an olika utmaningar inom området.”

”Rapporteringsverktyget är pedagogiskt och lätt att använda och uppskattar de tips och rekommendationer som man finner på olika ställen i verktyget.”

”Linnea och Therese är grymma! Så inspirerande, tydliga och proffsiga.”

 

Hållbarhetsprogrammet

ett samarbete mellan SES och PURE ACT

I en serie webinar kommer du guidas genom olika moment som ger förståelse för vilka frågor som är relevanta för ditt företag, så att du kan planera ett effektivt hållbarhetsarbete. Du får även tillgång till ett digital verktyg för hållbarhetsrapportering. Efter avslutat program har du möjlighet att erhålla ett certifikat som visar att ditt företag arbetar proaktiv med hållbarhet och rapporterar enligt Hållbarhetslagen. Efter programmet står ni redo att möta nya och hårdare krav från kunder, leverantörer och medarbetare.

Kort information om programmet:

  • Antal webbinarium: 4 st
  • Kursens totala antal deltagare/företag: 6-14 företag (max 2 personer från varje företag)
  • Vänder sig till företag i storlek: 5-150 medarbetare

Programmet erbjuder dig:

  • 1 års tillgång till PURE ACTs digitala verktyg för hållbarhetsrapportering
  • Ett certifikat (förutsatt att du låter din revisor granska hållbarhetsrapporten)
  • Fortsatt stöd i hållbarhetsarbetet till reducerade priser

Pris:

  • Företag med färre än 50 medarbetare betalar 5.000:-
  • Företag med 50-100 medarbetare betalar 8.000:-
  • Företag med fler än 100 medarbetare betalar 10.000:-

 

Webbinar 1: FÖRARBETE
Datum: onsdag 22 september
Tid: 09.00-12.00

Vi går igenom viktig information om hållbarhet och vilka nya krav som finns på företag inom eventbranschen. Därefter analyserar vi ditt företags nuläge, möjligheter och hot för att fastställa vilka hållbarhetsfrågor ni bör prioritera, kopplat till FNs 17 globala mål.

Webbinar 2: INTRODUKTION i det digitala verktyget för hållbarhetsrapportering
Datum: onsdag 6 oktober
Tid: 09.00-12.00

Vi introducerar ditt företag i PURE ACTs digitala verktyg och förklarar hur ni skapar en hållbarhetsstrategi och hållbarhetsrapport utifrån de prioriteringar och avgränsningar som ni kommit fram till under första webinariet. Det digitala verktyget innehåller checklistor av olika slag som ni får bearbeta på egen hand efter webinaret.

Webbinar 3: HÅLLBARHETSRAPPORTEN 
Datum: onsdag 20 oktober
Tid: 09.00-12.00

Vi stämmer av så att alla har kommit igång med arbetet i verktyget. Sedan blir det sannolikt en hel del diskussion och frågor. Vi förklarar vad ni behöver göra för att er hållbarhetsrapport ska uppfylla kraven i Hållbarhetslagen så att ni efter programmet har möjlighet att erhålla certifikatet.

Webbinar 4: IMPLEMENTERING & KOMMUNIKATION
Datum: onsdag 3 november
Tid: 09.00-12.00

Vi förklarar hur ni går vidare med hållbarhetsarbetet efter programmet. Här blir det fokus på implementering och inkludering av medarbetarna samt extern kommunikation. Vi kommer också förklara vilket stöd som ni kan få på området framöver.

 

Om PURE ACT

SES samarbetar med PURE ACT – en byrå för enkel och effektiv transformation mot hållbart företagande. PURE ACT erbjuder en process som hjälper företag att komma igång med hållbarhetsarbete eller ta arbetet till nästa nivå. I processen ingår konsultation, workshops och ett digitalt verktyg där företag planerar, dokumenterar och kommunicerar hållbarhetsarbetet. Processen resulterar i en hållbarhetsrapport enligt kraven i Hållbarhetslagen och ett certifikat som visar att ni proaktivt arbetar med hållbarhet och tar större ansvar än vad lagen kräver.

PURE ACT riktar sig till små och medelstora företag med höga ambitioner men knappa resurser att avsätta för hållbarhetsarbete.

Läs mer på www.pureact.se eller kontakta info@pureact.se.