rivstarta hållbart

Hållbarhetsprogrammet

ett samarbete mellan SES och PURE ACT

Under två webinar kommer du guidas genom olika moment som ger förståelse för vilka hållbarhetsfrågor som är relevanta för ditt företag, så att du kan planera ett effektivt hållbarhetsarbete som genererar största möjliga impact. Du får även tillgång till Acture där du bygger en hållbarhetsplan och samlar underlag till en hållbarhetsrapport.

Kort information om programmet:

  • 2 interaktiva webinar
  • 1 års tillgång till Acture – digitalt verktyg för hållbarhetsplaner och rapporter
  • Fortsatt stöd i hållbarhetsarbetet till reducerade priser
  • Vänder sig till företag med upp till 250 medarbetare

Pris medlemmar: 9 960 kr (ex. moms)
Pris icke-medlemmar: 15 960 kr
(ex. moms)

 

Webbinar #1: PRIORITERA
Datum: tisdag 31 januari
Tid: 09.00-11.30

Vi reder ut hållbarhetsbegreppet och vilka krav/förväntningar som finns på företag inom er bransch. Därefter guidar vi er genom en väsentlighetsanalys som hjälper er att definiera vilka hållbarhetsfrågor (globala mål) som bör vara vägledande i ert fortsatta hållbarhetsarbete, när ni sätter mål, rapporterar och kommunicerar ert ansvarstagande.

Webbinar #2: PLANERA (i Acture)
Datum: tisdag 14 februari
Tid: 09.00-11.30

Vi förklarar hur ni sätter kort- och långsiktiga mål samt hur ni kan mäta utvecklingen på ert hållbarhetsarbete. Vi introducerar er sedan i Acture där ni självständigt får börja upprätta en hållbarhetsplan genom att bearbeta olika checklistor med konkreta tips på aktiviteter, åtgärder och KPI:er. Hållbarhetsplanen utgör grunden för den hållbarhetsrapport som ni sedan kan upprätta i Acture.

RESPONS FRÅN TIDIGARE KURSDELTAGARE:

 

 

”Hållbarhet är både roligt och spännande!”

”Hållbarhetsprogrammet gav oss konkret och relevant fakta kring ämnet hållbarhet och en möjlighet att diskutera med de andra deltagande branschkollegorna hur de tar sig an olika utmaningar inom området.”

”Rapporteringsverktyget är pedagogiskt och lätt att använda och uppskattar de tips och rekommendationer som man finner på olika ställen i verktyget.”

”Linnea och Therese är grymma! Så inspirerande, tydliga och proffsiga.”

 

Om PURE ACT

SES samarbetar med PURE ACT som främjar enkel och effektiv transformation mot hållbart företagande. PURE ACT erbjuder en process som hjälper företag att få fart och struktur på hållbarhetsarbetet. Processen består workshops, tillgång till ett digitalt verktyg (Acture) och rådgivning efter behov.  Processen resulterar i en tydlig hållbarhetsplan, en hållbarhetsrapport och ett stärkt varumärke.

PURE ACT riktar sig primärt till små och medelstora företag som har viljan att bidra till hållbar utveckling men knappa resurser att avsätta för omställningen. PURE ACT är grundat av ekonomerna Therese Svensk och Linnea Eriksson.

Läs mer på www.pureact.se eller kontakta info@pureact.se.