IRMs BRANSCHRAPPORTER 2020

ONSDAG DEN 2 JUNI 2021 | KL. 09.00 – 10.00 | ONLINE 


Inbjudan skickas till SES medlemmar via e-post.
Saknar du en inbjudan, vänligen kontakta oss via info@ses.se.

Den alldeles färska rapporten för 2020 visar sammanfattningsvis att reklam-investeringen i Sverige under 2020 uppgick till totalt 71 miljarder kr vilket innebär en minskning med -11,3% relativt 2019. Denna nedgång är den största IRM har noterat för den stora reklamkakan. Framförallt är det marknadsaktiviteter, och i synnerhet mässor och events, som har drabbats mycket hårt av pandemins effekter och ligger bakom merparten av nedgången.

Lyssna in Madeleine Thor, vd på IRM, som presenterar den årliga rapporten gällande event och sponsringsbranschen i Sverige under 2020. Vi följer upp med en diskussion tillsammans med SES styrelsemedlemmar Niklas Turner Olovzon, Passion Lab och Cecilia Perlind, Kantar Sifo där vi reflekterar kring resultatet. I denna punkt har ni möjlighet att ställa frågor och lyfta kommentarer.

Presentationen sker i vanligt Teams-möte för att alla deltagare ska kunna inkluderas i diskussionen.

Varmt välkomna!

IRM genomför löpande undersökningar av reklam– och mediemarknaden och kartlägger årligen i samarbete med SES utvecklingen inom event och sponsring i Sverige baserat på uppgifter insamlade från eventbyråer och rättighetsinnehavare. Dessa rapporter tas fram exklusivt för SES medlemmar och ingår i medlemskapet i SES (ordinarie pris 2 900 kr/styck). I inloggat läge på ses.se kan du även ta del av tidigare års rapporter.