IRMs BRANSCHRAPPORTER 2022

IRMs BRANSCHRAPPORTER 2022

TISDAG DEN 30 MAJ 2023 | KL. 09.00 – 10.00 | ONLINE 


Inbjudan skickas till SES medlemmar via e-post.
Saknar du en inbjudan, vänligen kontakta oss via info@ses.se.

Den alldeles färska rapporten för 2022 visar sammanfattningsvis att eventbyråernas totala omsättning under 2022 uppgick till drygt 4,2 miljarder kr, en ökning med 85% jämfört med 2021. Trots den kraftiga procentuella ökningen jämfört med 2021 är eventbyråernas omsättning dock inte tillbaka på samma nivå som innan pandemin. Jämfört med 2019 är den totala omsättningen drygt 900 miljoner kronor lägre under 2022. Investering i sponsrings-/företagssamarbeten ökade också starkt med hela 18,1% i förhållande till 2021 och uppgick till nära 9,1 miljarder kronor under 2022. Detta innebär ett nytt rekord i investeringen i sponsring som för första gången passerar 9 miljarder kronor.

Lyssna in Tobias Hedström (Analytiker – IRM), som presenterar den årliga rapporten gällande event och sponsringsbranschen i Sverige under 2022. Vi följer upp med inspel och tankar från Sofia Thomasson (Planner – Minnesota Communication) och Joel Pallvik (PR Srategist & Creative, Co-Founder – Pack Train), Marie Lasota (VD – PS Occasion) samt Anna Ekström (ny ledamot i SES styrelse och Chef Marknad & Sponsring – Svenska Spel).

Vi ser fram emot att ni deltagare också delar med er av era reflektioner, ställer frågor och diskuterar nuläge och framtiden.

Varmt välkomna!

IRM genomför löpande undersökningar av reklam– och mediemarknaden och kartlägger årligen i samarbete med SES utvecklingen inom event och sponsring i Sverige baserat på uppgifter insamlade från eventbyråer och rättighetsinnehavare. Dessa rapporter tas fram exklusivt för SES medlemmar och ingår i medlemskapet i SES (ordinarie pris 2 900 kr/styck). I inloggat läge på ses.se kan du även ta del av tidigare års rapporter.