Insikter och effekt

Frågan om effekt har kanske aldrig varit mer aktuell. Företags- och organisationsledningar kräver i allt högre grad att effekten av kommunikationsinsatser redovisas på ett systematiskt sätt.

Hur ska vi som arbetar med intresse- och upplevelsebaserad kommunikation på bästa sätt påvisa effekten av de investeringar som görs i vår bransch? Vilka effekter är det som räknas? Hur jämför vi egentligen effekter av investeringar kanaler och metoder emellan om vi inte har samma mätmetod? Och hur påverkas vår bransch i och med vår digitala världs möjligheter att påvisa effekt i realtid?

För ett par veckor sedan kunde vi ta del av Effektprinciperna som kommunikationsbyråer och forskare i ämnet på uppdrag av Sveriges Kommunikationsbyråer, KOMM, har tagit fram. Där man publicerat ett ramverk som bygger på 8 principer som tar fasta på hur kunder och byråer kan jobba med effektfrågor i praktiken. Syftet med arbetet var att tydliggöra på vilket sätt kommunikation bidrar till affären. ” -Om vi inte kan visa hur vi bidrar till affären riskerar vi att förlora vårt gemensamma existensberättigande. Vilket vore minst sagt synd, med tanke på hur betydelsefull kommunikation är för företags och organisationers framgång.”

Det samma gäller för de enskilda kommunikationsmetoderna och kanalvalen. Vi vet att det finns flera sätt att mäta och påvisa effekten av event och sponsorskap men vi ställer oss frågan hur vi på bästa sätt kan jämföra det vi mäter mot andra kanaler.

Välkomna till ett frukostseminarium där ni träffar tre specialister på området och får ta del av hur de ser på effekt och mätningar i vår bransch.

På plats har vi:

Cecilia Perlind, Head of Brand & Communications, Kantar Sifo
Andreas Andersson, Mediachef/Senior projektledare på Upplevelseinstitutet
Ulf Björnemark vd på Pack Train

Moderator är Karl Skoog, CMO Fotografiska International

Var? The Park, Sveavägen 98, plan 2
När? 14 mars kl. 08.30 -10.00 (frukost från 8.00)
Anmälan? Anmäl dig här – eventet är gratis för alla SES medlemmar.

Cecilia Perlind, Kantar Sifo

Andreas Andersson, Upplevelseinstitutet

Ulf Björnemark, Pack Train

Karl Skoog, Fotografiska