Möteskultur post covid-19

TISDAG DEN 9 MARS 2021  |  KL. 09:00 – 10:000  |  DIGITALT


Inbjudan skickas till SES medlemmar via e-post.
Saknar du en inbjudan, vänligen kontakta oss via info@ses.se.

Mötesindustrin genomgår just nu ett stålbad med stora framtida utmaningar. Vad händer efter Corona? Kommer kunderna boka fysiska möten i samma utsträckning som tidigare eller har de helt gått över till digitala lösningar?

I och med förflyttningen till digitala mötesplattformar har en utbredd kunskapsbrist kring mötesledning, mötesteknik och möteskultur uppdagats, vilket allt fler kunder och organisationer uppmärksammat och påbörjat en förändringsprocess i sin möteskultur. Förändrar detta kraven på framtidens mötesaktörer?

Häng med på en inspirationsföreläsning som ger idéer och inspiration för hur mötesindustrin kan tänka nu och framåt för att stärka sin attraktionskraft.

 

Under webinariet berörs bland annat:

  • Svensk möteskultur och hur har den förändrats under pandemin
  • Vad är kundernas behov kring möten?
  • Vad innebär att gå från att vara duktig ordermottagare till av att vara en duktig rådgivare och vilka möjligheter innebär det?
  • Vilka möjligheter finns för branschen att hitta nya affärsmöjligheter, prissättning och paketering?

Micke och Heléne kommer från företaget gr8meetings som har över 50 års erfarenhet av mötesindustrin och är marknadsledande inom utbildning och rådgivning för bättre interna möten och möteskultur.