Plasten i framtiden

Plasten i framtiden

ONSDAG DEN 29 NOVEMBER KL. 15.30-17.00 | STOCKHOLMSMÄSSAN

SES i samarbete med Stockholmsmässan bjuder in till ”Plasten i framtiden” – en föreläsning för alla producenter av utställningar, mässor och andra evenemang där du blir uppdaterad i hur du kommer att behöva förhålla sig till plast på ett hållbart sätt i framtiden.

Bioplaster och biokompositer där plaster ingår förekommer allt oftare i diskussioner som rör hållbara materialval. Men vilka är dessa bioplaster och hur relevanta kommer de att vara för den som producerar evenemang? För en mer hållbar eventbransch kan det vara viktigare att förstå och anpassa sig till mängden fossila plaster som omger oss. Hur kan vi göra det på ett smartare sätt?

Björn Florman, grundare av Materialbiblioteket på Stockholmsmässan har sedan 2007 inspirerat och givit råd kring hållbara materialval. Han föreläser regelbundet för landets främsta produktutvecklande företag och på högskolor och universitet i Europa. Frågor kring plast och hållbarhet har blivit ett specialistområde. Här reder han ut grundläggande förutsättningar för ett mer hållbart användande av plast i framtiden. Föreläsningen kan också användas som trendinformation där hållbarhetsargumentation blandas med fysiska exempel på plasters framtida kulörer och uttryck.

Föreläsningen tar upp:

  • Plastens historia (en blixtsnabb genomgång behövs för att förstå framtiden)
  • Vi reder ut begreppen ”bioplast” och ”biokomposit”
  • Vilka hållbarhetsfördelar har bioplaster och biokompositer?
  • Vilka hållbarhetsfördelar har de fossila termoplasterna?
  • Vilka plaster kommer eventbranschen använda i framtiden och hur ska vi anpassa oss?
  • På vilket sätt kommer en mer cirkulär framtid påverka vårt användande av plast och hur kommer den att påverka plastens uttryck?