SES Juristpanel

Spanar sponsring och reder ut begreppen kring avdragsrätt

SES JURISTPANEL

ONSDAG DEN 7 JUNI 2023 |  Frukost och mingel: 07.30
Programstart: 08.00-09.30
PLATS: MAQS Advokatbyrå – Östra Hamngatan 24 | Göteborg / DIGITALT

För er som inte är i Göteborg, finns möjlighet att lyssna in digitalt.

Inom sponsrings- och evenemangsindustrins föränderliga marknad skapas ständigt nya förutsättningar och villkor. I vissa frågor behöver vi i stöd, förklaring och rekommendationer – till vår hjälp har SES därför satt samman en Juristpanel med relevanta kompetenser för sponsrings- och evenemangsindustrin.

Onsdag den 7 juni bjuder SES tillsammans med MAQS Advokatbyrå in till ett frukostseminarium om sponsring och avdragsrätt. Vi inleder dagen med en kortare spaning avseende vilka legala frågor som trendar just nu avseende sponsor-/partnerskap (exempelvis exklusiviteter, förlängningsoptioner m.m.), för att sedan sätta ramen för det kommande panelsamtalet genom att redogöra för vad som gäller för att en sponsor ska ha avdragsrätt för sin sponsring samt presentera ett antal exempel från praxis.

Huvudpunkten för dagen är panelsamtalet mellan Henrik Bengtsson (försäljningschef Frölunda Hockey), Catharina Gorthon (marknadschef Serneke), Maria Suneson (projektledare och strateg Passion Lab) och Marcus Resvik (skatteexpert MAQS), vilket kommer att modereras av Marie-Anne Lindhardt (partner MAQS).

Målsättningen med panelsamtalet är att skapa en kreativ dialog och ge inspiration till hur man kan tänka som rättighetsinnehavare/sponsor/strateg och hur parter kan mötas för att skapa bästa möjliga utfall, samtidigt som sponsorn även får skattemässig avdragsrätt för sponsringsutgifterna. Självklart hoppas vi även med inspel och frågor från er som är med och deltar.

Varmt välkomna!