SES Juristpanel

Spanar sponsring och reder ut begreppen kring avdragsrätt

SES JURISTPANEL

ONSDAG DEN 21 SEPTEMBER 2022 |  KL. 09.00 – 10.00 | DIGITALT

Detta event är exklusivt för SES medlemmar inom kategorin köpare av sponsring/event. Inbjudan skickas till berörda SES medlemmar via e-post.

 

Inom sponsrings- och evenemangsindustrins föränderliga marknad skapas ständigt nya förutsättningar och villkor. I vissa frågor behöver vi i stöd, förklaring och rekommendationer – till vår hjälp har SES därför satt samman en Juristpanel med relevanta kompetenser för sponsrings- och evenemangsindustrin.

Onsdag den 21 september bjuder SES tillsammans med MAQS Advokatbyrå och Advokatfirman ReklamJuridik in till en digital Juristpanel där vi kommer att bjuda på spaningar kring sponsor-/partnerskap samt prata om vad som generellt är bra att tänka på vid ingåendet av denna typ av samarbeten. Detta för att sedan göra en djupdykning i avdragsrätten för sponsring/partnerskap till följd av den senaste tidens beslut från Skatteverket.

Tittare kommer att ges möjlighet att ställa frågor och Juristpanelen kommer att besvara så många frågor de hinner. Notera dock att Juristpanelen vid detta tillfälle inte kommer att besvara frågor kopplade till specifika kunder eller avtalsrelationer, utan utgångspunkt för detta tillfälle är att diskutera generella frågor och svar relevanta för vår bransch.

 

Marie-Anne Lindhardt är ansvarig för MAQS branschområde Sport & Event och har omfattande erfarenhet av att bistå bolag, förbund, föreningar, enskilda idrottsmän och förmedlare/agenter i frågor kopplade till avtalsrätt, arbetsrätt, föreningsrätt, idrottens regelverk, spel/lotterier och har publicerat ett flertal artiklar i ämnet. Marie-Anne agerar kontinuerligt som ombud inför nationella och internationella idrottsförbunds beslutsfattande organ och har även erfarenhet som ombud inför Court of Arbitration for Sport i Lausanne.

Lena Seratelius är advokat och grundare av Advokatfirman ReklamJuridik 1996 som är specialiserad på sponsring, marknadsrätt, varumärkesrätt och upphovsrätt. Lena har lång erfarenhet av att upprätta och granska såväl reklam- och sponsoravtal som juridiken kring aktivering av sponsorskapet och annan marknadsföring.