SES Köparforum

Trendspaning #2 för SES företagsmedlemmar 2023

Trendspaning för SES företagsmedlemmar

TORSDAG 25 MAJ 2023 | KL. 08.30 – 09.45 | DIGITALT

Inbjudan skickas till SES företagsmedlemmar via e-post.
Är du medlem i SES men saknar inbjudan, vänligen kontakta oss via info@ses.se.

Ordet sponsring har idag blivit både laddat och urladdat. Vissa uppfattar det som bidrag och gåvor, vilket gör deras uppfattning negativ. Andra ser istället möjligheter som oväntade partnerskap, närhet till målgruppen och starka budskapsplattformar. Oavsett vilket behöver vi ett bredare perspektiv på sponsring och samarbeten.

Dagens samarbeten görs med många ”nya” typer av motparter – e-sportare, kocktävlingar, DJ:s, cosplay-events, influencers, filmbolag, eller helt enkelt andra företag. Utan insikt och förståelse att ramarna för sponsring har förändrats minskar ens möjligheter som kommunikatör. Hur ska man annars förstå kraften i samarbetet mellan Trygg-Hansa och Avicii Arena? Mellan Mastercard och nya Black Panther-filmen? Eller Dove och speltillverkaren Epic Games?

Våra trendspanare kallar idag området för Brand Alliances – varumärkessamarbeten – och under året kommer SES företagsmedlemmar kvartalsvis att få rykande aktuella trendspaningar om både svenska och internationella varumärkessamarbeten.

Trendspaningarna görs av våra medlemmar Tango Brand Alliance AB, där Anders Lindén och Mirelle Andreasson står för innehållet. De gör frekvent utbildningar och workshops både externt på marknaden samt internt som uppdrag åt olika organisationer. Vi får dra nytta av deras överflöd av intressanta exempel under en dryg timme varje gång.

Varmt välkomna!

Tango Brand Alliance AB är en rådgivningsbyrå inom varumärkessamarbeten och samhällsengagemang. Företaget bildades 1998 och har under mer än två decennier sett sponsringsmarknaden förändras till dagens läge. Uppdragen kommer från både företags- och rättighetssidan och omfattar bland annat strategi- och konceptarbeten, värdering och paketering av rättigheter, avtalsförhandling och upprättande av samarbetsavtal, projektledning, samt utbildningar och workshops.

Mer info på www.tangobrandalliance.se