VINNANDE RÄTTIGHETER I ETT NYTT SVERIGE

TISDAG DEN 23 JUNI 2020  |  KL. 13.00 – 14.00  |  ONLINE

 

Vi längtar alla efter att ses när nu samhället sakta börjar öppna upp igen. Men fortfarande är restriktioner och begränsningar flera och många. Och det kommer ta tid fram tills vardagen är helt normaliserad för alla rättigheter och företag. Den period vi har gått igenom sedan i mars har påverkat oss både i nutid, och långsiktigt.

I en ny digital version av Rättighetsforum tisdagen den 23 juni kl. 13-14 fortsätter vi dialogen med representanter från olika rättighetsinnehavare. En dialog där vi diskuterar nuläge och framtid, utmaningar och möjligheter, utveckling och aktiviteter för att möta nya krav och förväntningar från olika intressenter. I tuffa tider prövas organisationers verksamhet utifrån både varumärke, ekonomi, organisation, relationer med intressenter och kreativitet för att hitta nya vägar framåt.

Vi pratar med representanter från Stockholm Live (Marie Lindqvist, VD), Svenska Hockeyligan (Johanna Hemming-Hamberg, chef varumärke, kommersiella rättigheter och kommunikation), Stockholms Stadsmission (Kicki Aldrin, Teamchef), Svenska Bilsportförbundet (Anna Nordkvist, VD) och Svenska Fotbollförbundet (Helena Taube Rehnmark, marknads- och försäljningschef).

Rättighetsforum leds av Daniel Hegborn, strateg och grundare av Passion Lab, tillsammans med Björn Stenvad, vd och grundare av Rättighetsbyrån. Vi bjuder in tittarna till att kontinuerligt ställa frågor till deltagarna.

 

Välkommen till Rättighetsforum på distans!

 

Ett speciellt tack riktas till våra medarrangörer Passion Lab och Rättighetsbyrån för deras
engagemang och att de delar med sig av sina erfarenheter och kunskaper i dessa sakfrågor

 

 

Vi vill rikta ett stort tack till Mediemerah som är dagens studiovärd och bistår oss med all
produktionsteknik och Twebcast som möjliggör interaktionen under sändningen.