EN FÖRÄNDRAD VARDAG FÖR RÄTTIGHETS-SVERIGE

ONSDAG DEN 13 MAJ 2020 |  KL. 13.00 – 14.30 | ONLINE

Det som nu sker i vår vardag påverkar oss alla. Förutsättningarna förändras för alla delar i vårt samhälle. För individer till företag, och därigenom också för alla rättighetsinnehavare runt om i Sverige. Vilken roll kommer idrotten, kulturen och samhällsaktörer ha framåt? Hur påverkas företags investeringar i sponsring och samhällsengagemang? Vad innebär denna nya vardag för rättigheter? Detta är agendan för denna digitala version av Rättighetsforum.

Daniel Hegborn, strateg och grundare av Passion Lab, tillsammans med Björn Stenvad, vd och grundare av Rättighetsbyrån, är dagens moderatorer. Vi kommer att belysa nuläget och trenderna, möjligheter och utmaningar samt positiva exempel och lärdomar. Tillsammans med SES verksamhetschef Niklas Söderberg ramar vi in branschens utmaningar och möjligheter.

Tillsammans med ICA (Teddy Falkenek, Sponsringschef) och Kronfågel (Susanne Zabrodsky, marknadschef) diskuterar vi de trender vi ser i omvärlden, aspekter som samhällsengagemang, förtroende, hälsa och hållbarhet samt hur detta påverkar rättigheter utifrån ett sponsorperspektiv. Hur vill företagen att rättigheterna agerar?

Framförallt sätter vi fokus på hur rättigheter inom olika kontexter agerat i samband med Covid-19 – i Sverige och internationellt. Hur ser verktygen och lösningarna ut för att klara sig ur krissituationen och samtidigt förbereda sig för framtiden? Vi pratar med representanter från BRIS (Magnus Jägerskog, generalsekreterare), Luleå Hockey (Stefan Enbom, vd), Blixten & co (Henrik Berndtsson, vd) och Villa Lidköping (Jonas Johansson, klubbdirektör) kring hur deras vardag har förändrats, hur de har agerat samt deras tankar om nuläge och framtid. Vilka aktiviteter har genomförts och planeras? Hur ser dialogen ut med sponsorer?

Vi bjuder in tittarna att kontinuerligt ställa frågor till deltagarna och stannar upp för att summera lärdomar och se möjligheter.

 

Ett speciellt tack riktas till våra medarrangörer Passion Lab och Rättighetsbyrån för deras
engagemang och att de delar med sig av sina erfarenheter och kunskaper i dessa sakfrågor

 

 

Vi vill rikta ett stort tack till Mediemerah som är dagens studiovärd och bistår oss med all
produktionsteknik och Twebcast som möjliggör interaktionen under sändningen.