SES Rättighet

TISDAG 9 NOV | KL. 09.00 – 11.00 | ONLINE

SES olika forum djupdyker i branschspecifika frågor och utmaningar som rör respektive medlemskategori – KÖPARE, RÄTTIGHET, BYRÅ och EXPO. Dessa utgör ett viktigt och relevant kompetens- och kunskapsutbytande nätverk där medlemmar träffas för att diskutera viktiga frågor som för branschen framåt. Från dessa forum plockar vi även upp intressanta och aktuella ämnen som vi utgår ifrån när vi arrangerar våra medlemsträffar och digitala sändningar.

SES Rättighet behandlar aktuella ämnen, trender och utmaningar som specifikt rättighetsinnehavare står inför. Här får deltagare möjlighet att stärka sitt nätverk inom SES och påverka vilka frågor och områden som branschorganisationen ska arbeta med. De ämnen som engagerar här lyfter vi även upp för diskussion och analys under seminarier eller webbinarier som anordnas för alla SES medlemmar.