Terrific Tuesdays - en timme pepp och framtidstro!

Varje tisdag klockan två får du en timme pepp och framtidstro, levererat av de allra bästa talarna och inspiratörerna. Sändningarna är kostnadsfria och de sker direkt från våra arenor i samarbete mellan talarna, moderatorerna, Pulsen och Stockholm Live.

TerrificTuesdays är ett initiativ där Frida Boisen och Kristina Hagström-Ilievska tillsammans med Pulsen varje vecka bjuder in Sveriges främsta talare för att ge hela landet ny kraft, nya insikter och mer inspiration. I en tid när vi inte kan samlas fysiskt använder vi IT som möjliggörare och möts varje vecka i en unik digital konferens för alla.

 

 

 

Att ta del av Terrific Tuesdays och några av Sveriges främsta inspiratörer kostar inget mer än din tid. Däremot går det utmärkt att ge ett frivilligt bidrag för att stötta satsningen för den som vill det. Allt överskott går till WHO:s fond CONVID-19 Solidarity Response Fund.