“Färre nya aktörer än vi förväntat oss”

Efter en lång karriär som professionell tennisspelare sadlade han om och var med och grundade Evitbe med målet att göra det lättare för företag att nå ut till och ha en dialog med sina kunder. För SES berättar Nicklas Utgren, idag vd för Evitbe, om det senaste inom marknaden för eventhanteringslösningar och varför han menar att branschen är motsägelsefull.

Hej Nicklas – vem är du och vilken är din roll på företaget?
– Jag är en glad tvåbarnspappa som haft en ganska lång tenniskarriär på proffstouren. Sedan 15 år är jag vd på Evitbe – en verksamhet som jag var med och grundade 2004. Då fanns ett stort gap kring företags möjligheter att effektivt kunna nå ut till och ha en dialog med sina kunder och övriga intressenter. Med tekniken i svallet av .com-eran fyllde Evitbe gapet som fanns kring att kunna systematisera och automatisera event- och kampanjhantering. Idag har jag en hel del kundansvar och så ger jag förutsättningar för medarbetarna att göra ett riktigt bra jobb för våra kunder.

 

 

Om du skulle beskriva för en oinvigd vad Evitbe gör – hur låter det då?
– Vi är våra kunders gränssnitt mot sina kunder, medarbetare, leverantörer. Våra kunder hyr vårt eventsystem, som vi utvecklar kontinuerligt.

På vilket sätt har ni utvecklat det?
– De senaste åren har vi bland annat tagit fram en eventapp med massa interaktiva funktioner som är riktigt snabb och har kort time to market, vi har adderat ny teknik och lanserat en funktion kring eventautomation och så har vårt användargränssnitt gjorts om så att användarnas arbete och upplevelse blivit tidsenligt. Sen har vi arbetat en hel del ”under ytan” med stora investeringar i informationssäkerhet och liknande. Våra ledord har sen starten varit kvalitet, service, innovation och säkerhet – det arbetar vi med dagligen, ofta i nära samarbete med några av Sveriges finaste företag.

Vad har hänt på marknaden för eventhanteringslösningar de senaste åren?
– Oj, massor. Och samtidigt nästan ingenting. Om vi förenklar resonemanget och delar in marknaden i köpare, leverantörer och brus eller substitut så är min betraktelse att köparnas inköpta och framförallt tillgängliga flora av digitala verktyg ökat i mycket hög grad. På leverantörssidan har det dykt upp en del nya aktörer fast många färre än vad vi hade förväntat oss.

Vad tror du att det beror på?
– Jag tror att en del av förklaringen till det är att det är stora investeringar som krävs för att ha chansen att utveckla ett komplett system som fungerar, samt att det är få leverantörer som tjänar pengar. Det har gjort att vissa startups istället har satsat på och lyckats ganska väl med att lansera avgränsade en-funktionslösningar som kan vara tilltalande för köpare och byråer i enstaka sammanhang.

Sedan ni startade Evitbe, vad upplever du har haft störst påverkan på branschen?
– Jag skulle säga att det som kanske påverkat branschen mest de senaste åren är det som händer omkring oss. GDPR. Informationssäkerhet. Den allmänna digitaliseringen och vilka svårigheter det medför för köparna kring alla möjligheter i relation till den upplevda, eller i alla fall omtalade, hastigheten kring den snabba tekniska utvecklingen. Det har växt fram några jättar kring till exempel market automation och AI diskuteras konstant. Detta påverkar i hög grad vår bransch och inte minst uppmärksamheten för köparna som behöver uppleva och hantera ett större brus än tidigare samtidigt som kompetensväxlingen äger rum.

Ser nu någon ny (eller ihållande) trend i branschen just nu?
– Det har påbörjats en viss konsolidering med eventuella fusioner och utslagningar av leverantörer av mer eller mindre ”kompletta” system. Jag tror också det kommer fler startups med mindre och spetsigare nischning av enstaka applikationer. Etablerade och kompletta leverantörer kommer sannolikt positionera sig och paketera sitt erbjudande mer i framtiden. Trenden hos köparna är att bryta upp deras silos och då underlättar centrala helhetslösningar med decentraliserat nyttjande.

Och var befinner sig köparna i allt det här?
– Pendeln har svängt några gånger sedan branschen uppkom… Antingen satsar på att köparna på att köpa in centralt för att ge förutsättningar åt hela organisationen eller, som den senaste tiden, för att låta linjeverksamheten ordna med egna projektlösningar enligt bästa förmåga. Men till sist handlar det trots allt om huruvida köparna vågar att inte ta kontroll och upphandla säkra system? Eventsystemen hanterar trots allt viktigt strukturkapital i form av kunder, prospekt, varumärke och kommunikation samt integrationer med befintliga system.
– En allmän trend, inte endast för eventsystem utan för IT-branschen i stort, är att köparen är försiktig med alternativa kostnader och inköp alternativt hyra av nya system – köparen bygger just nu helst själv under egen kontroll och ägarskap. Ungefär som inhouse-trenden för byråer.

Det låter lite paradoxalt – att säkerheten blir allt viktigare samtidigt som man blir försiktigare med att köpa in säkra system, eller?
– Ja, som du hör, det är ganska motsägelsefullt i branschen just nu. Men det är spännande att se utvecklingen och vara en del av den. Hursomhelst, det är idéer, koncept och bra genomföranden som förstärker besökarnas känslor och skapar minnen. De bästa relationerna är de som varar över tiden och har ett högt livstidsvärde – vi på Evitbe är övertygade om att även de affärsmässiga funktionerna och systemen måste ha samma utgångspunkt.