ÅRETS KATEGORIER 2023 - TÄVLINGEN ÖPPNAR 15 DECEMBER

 

Här nedan kan du läsa mer om de olika tävlingskategorierna som ingår i årets upplaga av Gyllene Hjulet. Kategorier belyser på olika sätt dagens sponsrings- &/eller eventprojekt.

Du vet väl att du kan tävla med ett bidrag i flera kategorier!?

ÅRETS KULTUR- & UNDERHÅLLNINGSSPONSRING

Denna kategori är öppen för sponsringssatsningar inom kultur- och underhållningssektorn som har genererat i varumärkes- och/eller affärsnytta genom att rikta sig till en definierad målgrupp.

Exempel på sponsring inom kultur och underhållningssektorn kan vara festivaler, turnéer, konserter, nöjesparker, museer, scener och arenor.

ÅRETS NATIONELLA RÄTTIGHET

Denna kategori är öppen för rättigheter som har utvecklat nytänkande kommersiella samarbeten nationellt med en eller flera partners. Du kan tävla med din/er totala sponsringsplattform/ sponsringsportfölj (ert totala sponsringserbjudande) eller lyfta enskilda samarbeten.

Med nationell rättighet menas ett event, en organisation, arena eller mötesarrangör som arbetar med kommersiella partners- och sponsorsamarbeten som är relevanta för hela Sveriges befolkning.

ÅRETS LOKALA RÄTTIGHET

Denna kategori är öppen för rättigheter som har utvecklat nytänkande kommersiella samarbeten på lokal nivå med en eller flera partners. Med lokal nivå menas en rättighet som fokuserar på en lokal marknad (region/stad/ort/stadsdel) med lokala sponsorer samt att målgruppen primärt också kommer från närområdet.

Lokala rättigheter kan vara lokala kulturarrangemang, idrottsklubbar, restauranger eller lokala turneringar/cuper, stadsfestivaler etc vilka samarbetar med lokala sponsorer.

ÅRETS ENDORSEMENT

Denna kategori är öppen för sponsringsprojekt som innehåller ett sk ambassadörskap, där ett samarbete är format med en person/grupp av personer för att skapa gemensam affärsnytta. Individsponsring definieras som en form av sponsring där en ambassadör med hög igenkänning och stort förtroende i vald målgrupp, används för att associeras med ett varumärke, produkt eller tjänst. Samarbetet kan ske på kort sikt i en kampanj eller för en längre tidsperiod.

Årets Endorsement belönar projekt utifrån hur väl associationen med personen/personerna har bidragit till att öka attraktionskraften hos varumärket, produkten eller tjänsten.

ÅRETS SPORTSPONSRING

Denna kategori är öppen för sponsringssatsningar inom idrottssektorn som har genererat i varumärkes- och/eller affärsnytta genom att rikta sig till en definierad målgrupp.

Exempel på sponsring inom idrottssektorn kan vara arenor, nationella evenemang och klubbar.

ÅRETS INNOVATIVA SPONSRING

Denna kategori är öppen för nyskapande konceptuella bidrag inom sponsring. Med innovativ sponsring menas idéer och initiativ som utmanar konventioner och bryter ny mark inom kommunikation genom att nyttja sponsring som innehåll. Här är det konceptet och idén bakom som belönas, ingen hänsyn tas till själva genomförandet.

Kategorin belönar dynamik i ett koncept som på ett oprövat, nydanande sätt kan skapa förutsättning för affärsnytta, inspiration och engagemang hos målgruppen.

ÅRETS EXPO

Denna kategori är öppen för utställare/monterbyggare/monterdesigner som deltagit med en mässmonter/utställning på en eller flera mässor i Sverige eller utomlands – där montern byggts av svenska monterbyggare.

I bedömningen av varje bidrag tas hänsyn till kreativ höjd och varumärkeskoppling (inbjudan, monter, aktiviteter i montern och personal arbetar) i samklang med ett tydligt budskap och mätbart mål.

ÅRETS LÅNGSIKTIGA SPONSRING

Denna kategori är öppen för sponsringsprojekt som genererat varumärkes- eller affärsnytta på lång sikt mot valda målgrupper. Med långsiktighet menas projekt som genomförts och kommunicerats under minst sex års tid eller längre. Kategorin belönar långsiktighet i koncept och effekt samt förmågan att kreativt förnya samarbetet över tid.

Till skillnad från tävlingens övriga kategorier som belönar projekt genomförda under 2022, belönar vi i denna kategori samarbeten som löpt under de senaste sex åren (2016-2022) eller längre. Tävlingen är öppen för alla tidigare bidrag i Gyllene Hjulet förutsatt att bidraget håller ovanstående kriterier samt fokuserar på nyttan av långsiktighet och projektets utveckling. Tidigare projekt som vunnit långsiktigt kan vara med och tävla förutsatt att det är en ny tidsperiod.

ÅRETS SAMHÄLLSENGAGEMANG

Denna kategori är öppen för både sponsrings- och eventprojekt som syftar till att kommunicera samhällsengagemang och ansvarstagande. Projektet kan antingen syfta till att vara opinionsbildande och/eller attitydförändrande.

ÅRETS B2B

Denna kategori är öppen för event-, mötes- eller expoprojekt som genererat varumärkes- och/eller affärsnytta inom målgruppen företagskunder.

ÅRETS B2C

Denna kategori är öppen för event-, mötes- eller expoprojekt som genererat varumärkes- och/eller affärsnytta inom målgruppen konsumenter.

ÅRETS INTERNA EVENT

Denna kategori är öppen för interna event-, mötes- eller expoprojekt som riktar sig till hela eller delar av företagets personal. Eventet får inte vara riktat till externa intressenter och det bör finnas ett internt kommunikationsmål som syftar till förändring, förankring eller utveckling inom företaget.

ÅRETS HANTVERK

Denna kategori är öppen för bidrag där det visuella eller audiovisuella hantverket på ett avgörande sätt bidragit till att förhöja upplevelsen för målgruppen under ett event/möte/expo.

Med hantverk menas scenografi, installationer, mötesmiljöer, mässmontrar, ljud och ljus mm. Kategorin belönar kreativ höjd och nytänkande inom sin profession där hantverket tydligt ska ha förstärkt upplevelsen för målgruppen.

ÅRETS KREATIVA EVENT

Denna kategori är öppen för event-, mötes- och expoprojekt med hög kreativ höjd i sitt genomförande. Kategorin belönar kreativa lösningar på problem som till exempel en snäv budget eller kommunikation till en svårdefinierad målgrupp. Projektet bedöms efter höjd av kreativitet i sin konceptuella lösning och sitt genomförande.