Tävlingsvillkor
& Ansvar

Endast bidrag vars projekt har realiserats och avslutats under perioden 1 jan 2023 – 31 dec 2023 får vara med och tävla (undantag är Årets Långsiktiga där du kan tävla med projekt som genomförts och kommunicerats under sex (6) års tid eller längre).

Anmälaren ansvarar för att tävlingsbidrag inte strider mot marknadsföringslagen, annan marknadsrättslig lagstiftning, lagen om namn och bild i reklam, personuppgiftslagen, immaterialrättslig lagstiftning, branschpraxis eller etiska regler eller andra för marknadsföring eller i övrigt tillämpliga lagstiftningar. Observera att det inte är tillåtet att t ex använda musik som man inte har/köpt rättigheterna till i case-filmer.

Anmälaren ansvarar för att det inte föreligger hinder mot att bidraget/en kan visas i samtliga media i såväl i som utanför Sverige.

Anmälaren ger sitt tillstånd till Sponsrings & Eventsverige att publicera materialet på Internet, i tryckta – eller digitala medier, på Gyllene Hjulet-galan samt i samband med marknadsföring av tävlingen eller annat av Sponsrings & Eventsverige anordnat evenemang.

Anmälaren ansvarar för att ersätta tredje man för eventuella skadestånds- och/eller ersättningsanspråk pga brott mot lag, branschpraxis eller annat regelverk. Bidrag som inte uppfyller ovanstående krav tas ut ur tävlingen och har i sådant fall ej rätt att återfå anmälningsavgiften. Anmälaren ansvarar också för att idén inte använts tidigare i andra reklamsammanhang i Sverige eller utomlands.

Juryn kan i de fall tveksamhet föreligger begära in ytterligare underlag från anmälaren som styrker produktion och publicering.

Bidrag som inte uppfyller ovanstående krav tas ur tävling och har i sådant fall ej rätt att återfå anmälningsavgiften eller andra kostnader som har uppstått i samband med tävlan.