ÅRETS INNOVATIVA SPONSRING

Denna kategori är öppen för nyskapande konceptuella bidrag inom sponsring. Med innovativ sponsring menas idéer och initiativ som utmanar konventioner och bryter ny mark inom kommunikation genom att nyttja sponsring som innehåll. Här är det konceptet och idén bakom som belönas, ingen hänsyn tas till själva genomförandet. Kategorin belönar dynamik i ett koncept som på ett oprövat, nydanande sätt kan skapa förutsättning för affärsnytta, inspiration och engagemang hos målgruppen.

 

VILLKOR

priser

frågor & svar