ÅRETS DIGITALA INTERNA EVENT

Denna kategori är öppen för digitala interna event- eller mötesprojekt som riktar sig till hela eller delar av företagets personal.

Eventet får inte vara riktat till externa intressenter och det bör finnas ett internt kommunikationsmål som syftar till förändring, förankring eller utveckling inom företaget. Här krävs det även att huvudkanalen varit digital /att eventet nått mottagaren digitalt vilket inte innefattar projekt som kan påvisa digitala inslag eller element.

 

VILLKOR

priser

frågor & svar