ÅRETS INDIVIDSPONSRING

Denna kategori är öppen för sponsringsprojekt som innehåller ett sk ambassadörskap, där ett samarbete är format med en person/grupp av personer för att skapa gemensam affärsnytta.

Individsponsring definieras som en form av sponsring där en ambassadör med hög igenkänning och stort förtroende i vald målgrupp, används för att associeras med ett varumärke, produkt eller tjänst. Samarbetet kan ske på kort sikt i en kampanj eller för en längre tidsperiod. Årets individsponsring belönar projekt utifrån hur väl associationen med personen/personerna har bidragit till att öka attraktionskraften hos varumärket, produkten eller tjänsten.

 

VILLKOR

priser

frågor & svar