ÅRETS INTERNATIONELLA SPONSRING

Denna kategori är öppen för internationella sponsringsprojekt som exporterats eller importerats mellan länder och har genererat varumärkes- och/eller affärsnytta mot valda målgrupper.

Med internationella projekt avses dels exportprojekt, det vill säga projekt skapade i Sverige men genomförda utomlands, dels importprojekt, det vill säga projekt skapade utanför Sverige men som anpassats till den svenska marknaden.

Projektet ska ha genomförts under 2020-2021, men förlagan kan ha ett tidigare ursprung. Kategorin belönar förmågan att adaptera projekt till svenska marknaden alternativt det omvända med förståelse för och fokus på lokal varumärkes-och affärsnytta.

 

 

VILLKOR

priser

frågor & svar