ÅRETS KREATIVA EVENT/EXPO

Denna kategori är öppen för event-, mötes- och expoprojekt med hög kreativ höjd i sitt genomförande.

Kategorin belönar kreativa lösningar på problem som till exempel en snäv budget eller kommunikation till en svårdefinierad målgrupp. Projektet bedöms efter höjd av kreativitet i sin konceptuella lösning och sitt genomförande.

 

VILLKOR

priser

frågor & svar