ÅRETS NATIONELLA RÄTTIGHET

Denna kategori är öppen för rättigheter som har utvecklat nytänkande kommersiella samarbeten nationellt med en eller flera partners.

Du kan tävla med din/er totala sponsringsplattform/ sponsringsportfölj (ert totala sponsringserbjudande) eller lyfta enskilda samarbeten. Med nationell rättighet menas ett event, en organisation, arena eller mötesarrangör som arbetar med kommersiella partners- och sponsorsamarbeten som är relevanta för hela Sveriges befolkning.

 

VILLKOR

priser

frågor & svar