Årets endorsement

Denna kategori är öppen för projekt som innehåller endorsement, även kallat ambassadörskap, där en person har använts för att nå ut med kommunikativa budskapet kopplat till sponsring och/eller event.


Endorsement definieras som en form av sponsring där en ambassadör med hög igenkänning och stort förtroende i vald målgrupp, används för att associeras med ett varumärke, produkt eller tjänst. Samarbetet kan ske på kort sikt i en kampanj eller för en längre tidsperiod.

Årets endorsement belönar projekt utifrån hur väl associationen med personen/personerna har bidragit till att öka attraktionskraften hos varumärket, produkten eller tjänsten.

 

När du tävlar ska du beskriva projektet enligt nedan följande två huvudpunkter:

Det är rubriken på varje punkt som är det viktigaste, de olika underfrågorna är till för att exemplifiera vilken typ av information svaret kan innehålla. Nedan ser du också max antal tecken du får använda för att besvara respektive fråga.

 

1) SYFTE, MÅL & MÅLGRUPP

 

  • Beskriv syftet och målet med ambassadörsskapet.
  • Ange tydligt definierad målgrupp.

Exempelfrågor:
Vilken utmaning eller kommunikationsproblem ska projektet lösa?
Hur identifieras och beskrivs er målgrupp?
Vilka insikter ledde till val av ambassadör? Vad var syftet med att välja just den personen?

Max antal tecken (inkl. blanksteg): 2 500

 

2) GENOMFÖRANDE & RESULTAT

 

  • Beskriv innehållet och genomförandet samt hur den kommunikativa utmaningen har gestaltats.
  • Utgå från angivna mål och beskriv hur projektet har mätts och utvärderats för att uppnå dessa.

Exempelfrågor:
Vilket är huvudbudskapet?
Hur relevant är personen för att lösa problemet och väcka målgruppens intresse?’
Hur har personen agerat som ambassadör?
På vilket sätt stärker associationen avsändaren (varumärket/produkten)?
Hur väcktes målgruppens engagemang? Vilka kanaler användes?
Hur har projektet integrerats med företagets övriga kommunikation?
Hur har projektet mätts och utvärderats?
Vilka effekter har man kunnat påvisa genom att använda ambassadörsskap?
Har problem eller utmaningar som identifierats vid projektstart fått en lösning?

Max antal tecken (inkl. blanksteg): 5 000

 

 

 

VILLKOR

priser

frågor & svar