Årets event B2C

Denna kategori är öppen för event som genererat varumärkes- och/eller affärsnytta inom målgruppen konsumenter.


När du tävlar ska du beskriva projektet enligt nedan följande två huvudpunkter:

Det är rubriken på varje punkt som är det viktigaste, de olika underfrågorna är till för att exemplifiera vilken typ av information som svaret kan innehålla. Nedan ser du också max antal tecken du får använda för att besvara respektive fråga.

 

1) Syfte, mål & målgrupp

Beskriv syftet och målet med projektet. Ange tydligt definierad målgrupp.

Exempelfrågor:
Vad är syftet med eventet eller eventmarketing-kampanjen?
Vilken utmaning eller kommunikationsproblem ska projektet lösa?
Hur identifieras och beskrivs er målgrupp?
Vilka kvalitativa målsättningar och/eller kvantitativa affärsmål har satts upp?

Maxantal tecken (inkl. blanksteg) 3000

2) Genomförande och Resultat

Beskriv det praktiska genomförandet utifrån koncept, innehåll och budskap. Motivera den kreativa höjden och kvalitén i leveransen. Utifrån angivna målsättningar och affärsmål ange det slutgiltiga resultatet, beskriv dessutom hur projektet har mätts och utvärderats för att uppnå dessa resultat.

Exempelfrågor:
På vilket sätt svarar genomförandet upp på koncept och budskap?
Vilken kreativ höjd & kvalitét finns i leveransen och upplevelsen?
På vilket sätt har projektet besvarat angivna målsättningar?
Hur har projektet mätts och utvärderats för att få fram detta resultat? Vilka effekter har man kunnat påvisa?
Har problem eller utmaningar som identifierats vid projektstart fått en lösning?

Maxantal tecken (inkl. blanksteg) 6000