Årets Expo

Denna kategori är öppen för utställare/monterbyggare som deltagit med en mässmonter på en eller flera mässor i Sverige eller utomlands och där montern byggts av svenska monterbyggare.


I bedömningen av varje bidrag tas hänsyn till kreativ höjd och hur inbjudan, monter, aktiviteter i montern, och personal arbetar i samklang med ett tydligt budskap och mätbart mål.

 

När du tävlar ska du beskriva projektet enligt nedan följande två huvudpunkter:

Det är rubriken på varje punkt som är det viktigaste, de olika underfrågorna är till för att exemplifiera vilken typ av information svaret kan innehålla. Nedan ser du också max antal tecken du får använda för att besvara respektive fråga.

 

1) BAKGRUND & PROBLEMSTÄLLNING

 

Beskriv målsättning, målgrupper och huvudbudskap (inklusive kort beskrivning av mässan).

Exempelfrågor:
Vilken utmaning eller kommunikationsproblem ska projektet lösa?
Hur identifieras och beskrivs er målgrupp?
Vad är huvudbudskapet?
Vilka kvalitativa och/eller kvantitativa målsättningar har satts upp?

Max antal tecken (inkl. blanksteg): 2 500

 

2) GENOMFÖRANDE & RESULTAT

 

  • Beskriv genomförandet och ta hänsyn till inbjudningsaktiviteter före mässan, själva monterns utformning och aktiviteter på plats.
  • Motivera den kreativa höjden och kvaliteten i leveransen ur såväl konstruktion som personalens insats.
  • Utifrån angivna målsättningar ange det slutgiltiga resultatet.

Exempelfrågor:
Vilka inbjudningsaktiviteter skedde innan mässan?
Hur konstruerades montern för att locka dit målgruppen?
Vilken kreativ höjd och kvalitet finns i leveransen och upplevelsen?
Vilka aktiviteter skedde i montern?
Hur arbetade monterpersonalen?
På vilket sätt har projektet besvarat angivna målsättningar?
Hur har projektet mätts och utvärderats för att få fram resultatet? Vilka effekter har man kunnat påvisa?
Har problem eller utmaningar som identifierats vid projektstart fått en lösning?

Max antal tecken (inkl. blanksteg): 5 000

 

 

 

VILLKOR

priser

frågor & svar