Årets innovativa koncept

Denna kategori är öppen för nyskapande konceptuella bidrag inom sponsring och/eller event.


Med innovativa koncept menas idéer och initiativ som utmanar konventioner och bryter ny mark inom kommunikation genom att nyttja sponsring som innehåll och/eller event som kanal. Här är det konceptet och idén bakom som belönas, ingen hänsyn tas till själva genomförandet.

Kategorin belönar dynamik i ett koncept som på ett oprövat, nydanande sätt kan skapa förutsättning för affärsnytta, inspiration och engagemang hos målgruppen.

 

När du tävlar ska du beskriva projektet enligt nedan följande två huvudpunkter:

Det är rubriken på varje punkt som är det viktigaste, de olika underfrågorna är till för att exemplifiera vilken typ av information svaret kan innehålla. Nedan ser du också max antal tecken du får använda för att besvara respektive fråga.

 

1) BAKGRUND & PROBLEMSTÄLLNING

 

  • Beskriv syftet, bakgrunden och målet med projektet.
  • Ange tydligt definierad målgrupp.

Exempelfrågor:
Vilken utmaning eller kommunikationsproblem ska projektet lösa?
Hur identifieras och beskrivs er målgrupp?
Vilka kvalitativa och/eller kvantitativa målsättningar har satts upp?

Max antal tecken (inkl. blanksteg): 2 500

 

2) KONCEPTUELL LÖSNING

 

Beskriv konceptet samt den kommunikativa utmaningen.

Exempelfrågor:
Vilket är huvudbudskapet?
Vilka tematiska val har gjorts i konceptet?
På vilket sätt är konceptet oprövat och innovativt och hur har sponsring och/eller event bidragit?

Max antal tecken (inkl. blanksteg): 5 000

 

 

 

VILLKOR

priser

frågor & svar