Årets interna event

Denna kategori är öppen för interna evenemang och möten som riktar sig till hela eller delar av företagets personal.


Eventet får inte vara riktat till externa intressenter och det bör finnas ett internt kommunikationsmål som syftar till förändring, förankring eller utveckling inom företaget.

 

När du tävlar ska du beskriva projektet enligt nedan följande två huvudpunkter:

Det är rubriken på varje punkt som är det viktigaste, de olika underfrågorna är till för att exemplifiera vilken typ av information som svaret kan innehålla. Nedan ser du också max antal tecken du får använda för att besvara respektive fråga.

 

1) SYFTE, MÅL & MÅLGRUPP

 

  • Beskriv syftet och målet med projektet.
  • Ange tydligt definierad målgrupp.

Exempelfrågor:
Vad är huvudsyftet med eventet/mötet?
Vilken utmaning eller kommunikationsproblem ska projektet lösa?
Hur identifieras och beskrivs er målgrupp?
Vilka kvalitativa och/eller kvantitativa målsättningar har satts upp?

Max antal tecken (inkl. blanksteg): 2 500

 

2) GENOMFÖRANDE & RESULTAT

 

  • Beskriv det praktiska genomförandet utifrån koncept, innehåll och budskap.
  • Motivera den kreativa höjden och kvaliteten i leveransen.
  • Utifrån angivna målsättningar och affärsmål ange det slutgiltiga resultatet, beskriv dessutom hur projektet har mätts och utvärderats för att uppnå dessa resultat.

Exempelfrågor:
På vilket sätt svarar genomförandet upp på koncept och budskap?
Vilken kreativ höjd & kvalitét finns i leveransen och upplevelsen?
På vilket sätt har projektet besvarat angivna målsättningar?
Hur har projektet mätts och utvärderats för att få fram detta resultat?
Vilka effekter har man kunnat påvisa?
Har problem eller utmaningar som identifierats vid projektstart fått en lösning?

Max antal tecken (inkl. blanksteg): 5 000

 

 

 

VILLKOR

priser

frågor & svar