Årets lokala rättighet

Denna kategori är öppen för rättigheter som har utvecklat nytänkande kommersiella samarbeten på lokal nivå med en eller flera partners.


Med lokal nivå menas en rättighet som fokuserar på en lokal marknad med lokala sponsorer samt att målgruppen primärt också kommer från närområdet.

Lokala rättigheter kan vara lokala kulturarrangemang, idrottsklubbar, restauranger eller lokala turneringar/cuper, stadsfestivaler etc vilka samarbetar med lokala sponsorer.

OBS! Inlämningar i denna kategori har 1000 sek i rabatt på ord.priset.

 

När du tävlar ska du beskriva projektet enligt nedan följande två huvudpunkter:

Det är rubriken på varje punkt som är det viktigaste, de olika underfrågorna är till för att exemplifiera vilken typ av information svaret kan innehålla. Nedan ser du också max antal tecken du får använda för att besvara respektive fråga. 

 

1) SYFTE, MÅL & MÅLGRUPP

 

  • Beskriv syftet och målet med projektet.
  • Ange tydligt definierad målgrupp och paketering för partners.

Exempelfrågor:
Hur presenteras ert varumärke (styrkor, kärnvärden etc)?
Hur identifieras och beskrivs er målgrupp?
Hur har detta paketerats och presenterats för potentiella sponsorer?

Max antal tecken (inkl. blanksteg): 2 500

 

2) GENOMFÖRANDE

 

Beskriv det praktiska genomförandet med hänsyn till kvalitet och upplevelse.

Exempelfrågor:
Vilka aktiveringsmöjligheter har genomförts?
Hur kommuniceras sponsorskapet ut från rättighetsinnehavarens sida?
Hur har sponsorn hjälpt till och bidragit i projektet?
Hur har aktiviteterna nått målgruppen? 

Max antal tecken (inkl. blanksteg): 5 000

 

 

 

VILLKOR

priser

frågor & svar