Årets mest kreativa lösning

Denna kategori är öppen för både sponsrings- och eventprojekt med hög kreativ höjd i sitt genomförande.


Kategorin belönar kreativa lösningar på problem som till exempel en snäv budget, kommunikation till en svårdefinierad målgrupp, nyskapande strategiska allianser. Projektet bedöms efter höjd av kreativitet i sin konceptuella lösning och sitt genomförande.

 

När du tävlar ska du beskriva projektet enligt nedan följande två huvudpunkter:

Det är rubriken på varje punkt som är det viktigaste, de olika underfrågorna är till för att exemplifiera vilken typ av information svaret kan innehålla. Nedan ser du också max antal tecken du får använda för att besvara respektive fråga.

 

1) Bakgrund & problemställning

Beskriv syftet och målet med projektet. Ange tydligt definierad målgrupp.

Exempelfrågor:
Vilken utmaning eller kommunikationsproblem ska projektet lösa?
Hur identifieras och beskrivs er målgrupp? 

Maxantal tecken (inkl. blanksteg) 3000

2) Genomförande

Beskriv det praktiska genomförandet med hänsyn till kreativitet, kvalitet och upplevelse

Exempelfrågor:
Hur väcktes målgruppens engagemang?
Vilka kanaler har använts?
Hur har projektet inkluderats i övrig kommunikation?

Maxantal tecken (inkl. blanksteg) 6000

 

*OBS: Årets mest kreativa lösning är en utav två tävlingskategorier som kommer medverka under Livepitchen på galadagen. Nomineras ditt bidrag förväntas du presentera projektet inför jury och publik.