Årets rättighet

Denna kategori är öppen för rättigheter som har utvecklat nytänkande kommersiella samarbeten med en eller flera partners. Du kan tävla med hela er sponsringsplattform eller lyfta enskilda samarbeten.


Med rättighet menas ett event, en organisation eller arena som arbetar med kommersiella partners- och sponsorsamarbeten.

När du tävlar ska du beskriva projektet enligt nedan följande två huvudpunkter:

Det är rubriken på varje punkt som är det viktigaste, de olika underfrågorna är till för att exemplifiera vilken typ av information som svaret kan innehålla. Nedan ser du också max antal tecken du får använda för att besvara respektive fråga.

 

1) SYFTE, MÅL & MÅLGRUPP

 

 

  • Beskriv syftet och målet med projektet, plattformen eller det enskilda samarbetet.
  • Ange tydligt definierad målgrupp.

Exempelfrågor:
Hur presenteras ert varumärke och rättighet (styrkor, kärnvärden etc)?
Hur identifieras och beskrivs er målgrupp?
Hur har detta paketerats och presenterats för potentiella sponsorer och partners?

Max antal tecken (inkl. blanksteg): 2 500

 

 

2) GENOMFÖRANDE & RESULTAT

 

 

  • Motivera relevansen i er rättighet utifrån ett samarbetspartner- och målgruppsperspektiv.
  • Beskriv genomförandet eller aktiveringen med hänsyn till kvalitet och upplevelse.
  • Utgå från angivna mål och beskriv hur projektet har mätts och utvärderats för att uppnå dessa

Exempelfrågor:
Hur har rättigheten paketerats och presenterats för potentiella sponsorer?
Varför är ni relevanta för målgruppen?
Hur har ni aktiverat och kommunicerat sponsorskapet?
Hur har projektet mätts och utvärderats? Vilka effekter har man kunnat påvisa?
Har problem eller utmaningar som identifierats vid projektstart fått en lösning?

Max antal tecken (inkl. blanksteg): 5 000

 

 

VILLKOR

priser

frågor & svar