Årets sponsring

Denna kategori är öppen för sponsringssatsningar som har genererat i varumärkes- och/eller affärsnytta genom att rikta sig till en definierad målgrupp.


Kategorin är öppen för såväl nationella projekt som för lokala sponsringssatsningar. Du väljer om du vill bryta upp ett sponsorskap och tävla med olika målgruppsrelaterade delar för sig (om dessa har skiljt sig kraftigt åt i aktivering och resultat och står tillräckligt starka för sig själva) eller om du vill visa fram integrationen och tävla med hela satsningen som ett tävlingsbidrag.


OBS:Vinnaren i denna kategori direktkvalificeras till ESA (European Sponsorship Association) Excellence Awards som avgörs i London, där tidigare bidrag från Sverige kammat hem både guld och silver!

2019 ÅRS TÄVLANDE BIDRAG: ”BERG FLYTTAR UT”


 

När du tävlar ska du beskriva projektet enligt nedan följande två huvudpunkter:

Det är rubriken på varje punkt som är det viktigaste, de olika underfrågorna är till för att exemplifiera vilken typ av information svaret kan innehålla. Nedan ser du också max antal tecken du får använda för att besvara respektive fråga.

 

1) SYFTE, MÅL & MÅLGRUPP

 

 

  • Beskriv syftet och affärsmålet med projektet.
  • Ange tydligt definierad målgrupp.

Exempelfrågor:
Vilket kommunikationsproblem eller utmaning ska projektet lösa?
Vilken eller vilka målgrupper riktar man sig till – varför?
Vilka kvalitativa och/eller kvantitativa målsättningar har satts upp?

Max antal tecken (inkl. blanksteg): 2 500

 

 

2) GENOMFÖRANDE & RESULTAT

 

 

  • Motivera hur lösningen är relevant för både varumärket och målgruppens behov.
  • Beskriv det praktiska genomförandet med hänsyn till kvalitet och upplevelse.
  • Utgå från angivna mål och beskriv hur projektet har mätts och utvärderats för att uppnå dessa.


Exempelfrågor:
Hur aktiverades målgruppen?
Hur väl integrerat är projektet i övrig kommunikation?
Hur har projektet utvärderats? Vilka mätmetoder har använts?
Vilka effekter har man kunnat påvisa?
I vilken mån har de kvalitativa och/eller kvantitativa målsättningar uppnåtts?

Max antal tecken (inkl. blanksteg): 5 000

 

 

 

VILLKOR

priser

frågor & svar