Hej Ulf Björnemark på Pack Train! Vilken är din roll på byrån?

– Jag är medgrundare och VD.

Beskriv kort Pack Train och vad ni gör?

– Pack Train är en datadriven, kreativ sponsringsbyrå. Vi hjälper sponsorer och rättigheter med en rad tjänster. Allt från strategi, aktiveringar, undersökningar till affärsutveckling, förhandling och utbildningar. Mot rättigheter är ambitionen att maximera intäkterna och mot sponsorer hjälper vi till att göra deras sponsring värd att prata om.

Vad efterfrågar kunder (köpare) idag?

– Det är givetvis helt olika beroende på om vi talar om sponsorer eller rättigheter men på sponsorsidan är det strategi och aktiveringar just nu. Hos rättigheter så är det generellt assistans med hur man kan öka sina sponsorintäkter och hur man kan paketera och bättre framställa sig själv för att på så sätt öka sina chanser till framtida intäkter.

Vad mäter vi (ni) och varför?

– Vi mäter massor. Dels har vi mätt allmänhetens associationer med 280 varumärken (180 sponsorer och 100 rättigheter) och visualiserat detta i ett verktyg för att försöka finna motparten baserat på värderingar. Utöver detta gör vi vartannat år branschundersökningar, vi genomför eventuppföljningar, undersökningar mot rättigheters egna målgrupper och även mer traditionella varumärkesundersökningar.

– Anledningen till att vi mäter är att vi anser att sponsringens ROI (return on investment) behöver förtydligas vilket också efterfrågas av svenska sponsorer enligt våra branschrapporter.

Hur ser ni på effekterna av sponsring kontra annat mediaköp?

– Vi ser att potentialen inom sponsring är mycket större jämfört med andra mediaköp. Detta baserar vi återigen på en större undersökning mot 4 000 svenskar där man kan se tydliga tecken på att allmänheten uppskattar sponsring till en mycket högre grad än traditionell reklam som TV, online och övrig annonsering. Ju aktivare sponsringen är desto mer uppskattad är den.

– Av den anledningen har aktiv sponsring en mycket större potential eftersom människor redan är i ett sammanhang de gjort ett aktivt val att ta del av. Dvs. besöka en match, en festival, en konsert osv. Kan en sponsor aktivera sig på ett sätt som antingen löser problem eller förhöjer en upplevelse och samtidigt säkra att det är kommunicerbart, så är sponsringen sannolikt en sundare investering än traditionell exponeringsmarknadsföring, då majoriteten av den svenska allmänheten inte hyser några högre tankar inför köpt media.

 

"Potentialen inom sponsring är mycket större jämfört med andra mediaköp"

 

Hur ser ni på effekterna av event marketing kontra andra marknadsföringsinsatser?

– Event kan vara en ganska kostsam historia och har man inte den kommunikativa hatten på sig när man skapar och genomför sitt event så riskerar effekten att bli relativt begränsad. Väl genomtänkt och rätt utförd kan effekterna givetvis bli bättre.

Ser du någon ny trend inom sponsring?

– Det finns flera trender men den tydligaste är samhällsengagemang. Det finns väldigt många föreningar/klubbar som gör en massa gott för samhället men som ingen har kännedom kring. Samhällsengagemang kommer på bred front och rättigheter börjar

inse att detta kan vara en potentiell framtida sponsringsbar rättighet-inom-rättigheten.

– Rättigheterna bör kunna attrahera sponsorer genom att gå i bevis avseende deras bidrag till samhällets väl och ve och vilken roll rättigheten spelar i det svenska samhället. Delvis handlar det om hur rättigheterna paketerar sitt samhällsengagemang men även hur man sätter det i en vettig kontext som gör att man får ut budskapet om sina insatser till fler än de närmast sörjande (dvs sina egna målgrupper).

– Sponsorerna å sin sida har utmaningar i att levandegöra sina hållbarhetsrapporter samtidigt som värderingar blir en allt viktigare komponent i konsumenters inköpsbeslut. Detta gör att jag tror att trenden kommer att hålla i sig ett tag framöver.