Tre dagar spenderades i Visby under Almedalens 50-årsjubileum.  Början av en politikervecka som formades av högupprustningar bland partierna för att fånga röster till stundande val kombinerat med över 4200 seminarier av olika slag. Trendspanarna och kommunikatörerna diskuterade flera ämnen där jag identifierat tre, som särskilt verkar prägla den kommunikativa framtiden:

  • hur  attraheras den yngre generationen?
  • vad krävs egentligen för att jobba med hållbar syftesdriven kommunikation?
  • hur påverkas våra arbeten av AI- & den digitala utvecklingen?

 

Hur fångar man millennials?

En fråga som ständigt är på tapeten och som vi alla vet blir allt mer essentiell ju mer köpkraften börjar domineras från den yngre generationen. Vad är det som är viktigt i kommunikationen från företag och varumärken? Vad ska man som arbetsgivare tänka på?

På ett seminarium med Marknadsföringen i Stockholm poängteras ett resultat av undersökningen Purposeful Brands 2018 som visar att hela 96% av svenskarna är beredda att göra förändringar i livsstil och konsumtion, vilket hör ihop med att konsumenterna vill se fler hållbara produkter och tjänster. Även värderingar hos varumärken är viktiga för såväl konsumenter som för att attrahera och engagera medarbetare som blir ambassadörer för varumärket. Företagsbarometern, en studie från Universum, visar att hela 50 % av millennials är beredda att ta en lönesänkning för att arbeta på en arbetsplats som matchar deras värderingar. Tredje vanligaste frågan i en anställningsintervju från den yngre generationen argumenteras dessutom vara: – Vad står ni för?

Förutom hållbarhet och högre mål är det viktigt för arbetsgivare att skapa en levande och inspirerande arbetsmiljö. Anna Arvidsson, chef Bonnier News Brand Studio, menar att arbetsgivare ska göra sina medarbetare till artister för att behålla sina talanger. Bygg in personliga varumärken i din organisation, gör medarbetarna till influencers och låt deras kreativitet prägla arbetsuppgifterna. De som lyckas med detta, menar hon, kommer att ha större chans att behålla och locka till sig nya talanger i sin organisation.

Det talades också om en digital stress som ställer nya krav på ledarskap men också kompetensutvecklingsmöjligheterna hos medarbetarna. Camilla Wallander, vd Berghs School of Communication, nämner att  utbildningarna måste hänga med och idag ser vi att behovet av kompetensväxling lyser igenom på arbetsmarknaden då den yngre generationen flyttar på sig snabbare och då måste vi även kunna erbjuda kortare utbildningar och kompetensutveckling i samma snabba takt.

 

Hållbar syftesdriven kommunikation

Hållbarhet var något som togs upp under i stort sätt alla seminarier jag besökte. Att jobba med hållbar kommunikation, menar många, hänger ihop med själva affärsverksamheten. För att lyckas att jobba syftesdrivet med hållbara värderingar argumenteras det nödvändigt att göra en omställning i hela företaget och bygga hållbarhet kring affären. Flera studier bevisar att företag som kopplar hållbart till kärnverksamheten blir mer framgångsrika. Dessutom behöver man aktivt jobba med en slags strategisk improvisation, menar Marita Wengelin, Head of Public Relations, Max Burgers, eftersom det är så snabbrörligt inom kommunikation. Alltså, bottna i sina värderingar i den interna kommunikationen och jobba långsiktigt med den framtida visionen för vad varumärket ska stå för, men ändå ha möjligheten och lägga en plan för att vara flexibel och snabb på att improvisera och framförallt våga ta de snabba besluten som kommunikatör. Det gäller alltså att gripa tag i det som händer i omvärlden.

En av vår tids stora entreprenörer Petter Stordalen, grundare av Nordic Choice Hotels, poängterar att ett företag och ett varumärke är ingenting utan  mission och viljan att stå för något utöver vinstmaximering. Nordic Choice Hotels har flera gånger tagit ställing i olika samhällsfrågor vilket de visar genom sin kommunikation, såväl internt som externt, om hur de på ett eller annat sätt bidrar till samhällsnytta, med ett budskap som är väl förankrat i kärnverksamheten. Det leder till ökad kundlojalitet, ökad motivation bland de anställda – och detta i sin tur till ökad lönsamhet menar Petter.

I ett panelsamtal med Stockholm Marknadsföringen lyfte Sara Watz, vd Lynxeye Society, vad som krävs för att skapa ett s.k. Purposeful Brand. I grunden är det av största vikt att ha ett tydligt syfte, något som löser riktiga problem för människor. Det handlar om en förändring i grunden, där värderingarna behöver matcha med målgruppen. Värderingarna blir direkt kopplade till produkterna och målgrupperna är direktkopplade till värderingarna. Alla delar måste dra åt samma håll för att det ska lyckas och det handlar snarare om en organisationsfråga, för att alla ska kunna hålla sig uppdaterade och kommunicera samma budskap över allt.

 

AI- & digitala utvecklingen

I flera seminarium poängterades det att data är den nya valutan. Ju mer vi vet om målgrupper, beteenden och köpmönster desto rikare är vi. Detta gör att i den digitala kommunikationen är det exempelvis extremt viktigt att ha koll på olika mätpunkter och lära sig att tweaka efter hand, med tanke på skiftningen av olika beteendemönster i olika kanaler. Den digitala spelplanen ändras fort och experterna lyfter en trail and error– metodik som innebär att en snabb utveckling också måste ge utrymme för att få testa sig fram till vad som kan fungera just nu. Johanna Snickars, Kommunikationschef på Microsoft, berättade exempelvis att företaget tillsätter resurser för att skapa utrymme för tester och innovation där största risken är att det inte fungerar. Men skulle inte utrymme ges för innovation, menar hon, så skulle företaget aldrig kunna ligga i framkant.

På ett seminarium med IAB och Bonnier News Brand Studio diskuterades tekniken vs människa i framtiden där Niklas Hermansson, Head of Storytelling på BN Brand Studio, poängterade att AI- och robotutvecklingen antingen kommer att hjälpa oss att bygga ett samhälle där vi – människorna – slipper göra meningslöst arbete och istället kan fokusera på våra drömmar och börja bry oss om varandra. Eller så kommer de att döda oss. Det är väl det mest troliga. Men fram till dess är det lika bra att ”optimera livet och göra svinbra kommersiell storytelling”.

Det vi förstår alltså är att AI och maskininlärning har enorm potential och kommer antagligen att få en påverkan vi knappast kan föreställa oss idag. Men för att ens komma fram till vilka problem som kan lösas och vilka vinster som kan göras, argumenterar Marcus Jerräng, chefredaktör på Computer Sweden, att denna typ av digitalisering försätter ett grundarbete inom den egna organisationen som kartläggning av processer som kan digitaliseras och strukturering av egna data följt av användning och förädling av processer på den data man har. Först därefter är det dags att börja kika på sådant som AI.

 

/Victoria Jansson, kommunikationsansvarig SES

Foto: Jason Rosewell on Unsplash