Ge oss en framtidstro

Krönika signerad Mikael Jansson, CEO, Fairlink

 

Mässorna är, och har alltid varit, en viktig motor för att återuppbygga samhällen efter katastrofer. Covid -19 krisen är inget undantag.

Stora ekonomiska förluster för samhället
När det som nu är förbjudet med större sammankomster innebär det stora ekonomiska förluster för samhället. Enligt beräkningar från mässornas internationella branschorganisation UFI betyder de inställda mässorna t.o.m. Q2 att den europeiska mässbranschen och dess beroendebranscher, som t.ex. hotell, restauranger och transporter kommer att tappa över 300 miljarder kronor i intäkter och att 257 000 heltidsjobb går förlorade. För Asien och Nordamerika är siffrorna ännu större (1) . Beräkningar från Sveriges tre största mässarrangörer visar att ett normalår tillför deras mässor tillsammans ca 7 miljarder kronor i turistekonomiska effekter (2) och det är bara tre av många arrangörer i Sverige. Ett enkelt räkneexempel visar att om relationen i Sverige mellan förlorade intäkter respektive förlorade jobb överensstämmer med övriga Europa så innebär en tappad turistekonomisk omsättning på 7 miljarder kronor att ca 6 000 heltidsjobb går förlorade. När nu mässor i Q3 också börjat att påverkas så fortsätter kostnaderna att stiga och allt fler arbetstillfällen att gå förlorade.

 

 

Ger näring för tillväxt
Men trots alla utmaningar för branschens aktörer så är det inte detta som bekymrar allra mest. Det som oroar ännu mer är hur det ska gå för mässornas ryggrad, d.v.s. alla de SME-företag som ställer ut på eller besöker sina branschmässor för att få idéer, kontakter, kunskap och inte minst göra affärer. För samhällets ekonomi kan liknas vid en skog, där varje träd representerar en specifik bransch. För att överleva måste varje träd ha rötter som ger näring. Mässorna är en del av branschernas rotsystem. Mässorna har inget egenvärde utan finns för att hjälpa andra branscher att växa. Rötter utan ett träd dör och ett träd kan inte överleva utan sina rötter. Fackmässorna är en livsviktigt del i SME-företagens rotsystem.

Det är skillnad på olika mötesformat
Idag jämförs äpplen med päron när myndigheterna sätter regler för större möten i Sverige. Mässor likställs med musikfestivaler och fotbollsmatcher, men däremot inte med att besöka ett köpcenter. Här i ligger ett problem. Det finns avgörande skillnader mellan olika mötesformat. På en mässa är till exempel inte allt fokus koncentrerat till en scen utan besökarna sprids ut över ett stort område. Andra skillnader är hur insläppet och lämnandet sker. Kommer alla besökare samtidigt eller är det vid olika tidpunkter? Möjligheten att styra besökarflöden och närheten mellan besökare är ytterligare skillnader. Till sitt upplägg är en fackmässa betydligt mer likt ett köpcenter än en rockkonsert eller fotbollsmatch.

Virussäkrade anläggningar
Idag arbetar de flesta arrangörer och hallägare intensivt för att ytterligare virussäkra sina evenemang och anläggningar. Bredare gångar, besökarstyrning, heatmaps, särskilda öppettider för riskgrupper, tester vid insläpp, handspritstationer, tillgång till andningsmasker och informationsskyltar är bara några exempel. Framtidens anläggningar i en värld där smittspridningen avstannat, men kanske alltid är närvarande, kommer att se annorlunda ut. Det visade inte minst den bilmässa som nyligen öppnades i Wuhan som den första öppnade mässan i Kina efter virusutbrottet.

Mässor kräver framförhållning
Mässbranschen hjälper till under krisen i form av att man bygger intensivvårdsplatser i sina lokaler, tillverkar skyddsutrustning, hjälper till med digitala möten men längtar samtidigt efter att kunna hjälpa människor att återigen mötas öga mot öga. Att då befinna sig i ett vakuum där det inte finns några indikationer på när restriktionerna ska mildras får långtgående konsekvenser för branschen. En mässa kräver framförhållning. Idag tvingas arrangörer att ställa in mässor som ligger 3 – 4 månader fram i tiden. Man kan inte chansa på att restriktionerna ska mildras.

Det finns en framtid
”Never let a good crisis go to waste” sa Winston Churchill när han efter andra världskriget arbetade med att starta upp FN. Alla som är verksamma inom mötesbranschen har full respekt för att individens säkerhet går först, men vi måste också våga se framåt och våga tro på en morgondag. Att tillsammans börja förbereda och tro på ett postcorona-samhälle. I Kina har man alltså redan öppnat sin första mässa och i Tyskland har man beslutat sig för att inte längre likställa fackmässor med övriga massmöten, vilket gör det möjligt för landets delstater att tillåta fackmässor. Först ut var Nordrhein-Westfalen att säga att man kommer att tillåta fackmässor från och med 30 maj om dom uppfyller ställda säkerhetskrav. Och fler länder diskuterar att följa Tysklands exempel.

Vad jag, och många andra i branschen, önskar är:

1. Att stora möten inte behandlas i en klump utan att myndigheterna istället diskuterar och utgår ifrån riskerna med olika mötesformat.

2. En indikation på när myndigheterna bedömer det som rimligt att öppna upp fackmässor respektive andra mässor igen. En indikation som självfallet kan komma att förändras beroende på den medicinska utvecklingen. Människors säkerhet går alltid först.

3. Att myndigheterna stöttar den bransch som ska hjälpa till att få fart på ekonomin igen. En bransch som idag har i princip näringsförbud. Om rötterna dör kommer träden inte att kunna börja växa igen.

Under tiden kommer branschen att göra allt för att följa myndigheternas rekommendationer och skapa så säkra mötesplatser som det bara går. Men vi måste få börja tro på framtiden igen. För när människor möts öga mot öga händer det underbara saker.

// Mikael Jansson, CEO, Fairlink

_____________________________________________

(1) Källa: UFI, 20 mars 2020
28,8 miljarder euro och 257 000 heltidsjobb för Europa,
21,8 miljarder euro och 378 000 heltidsjobb för Asien / Stilla havet,
29,2 miljarder euro och 320 000 heltidsjobb för Nordamerika.
(2) Källa: Siffror från Stockholmsmässan (2019), Svenska Mässan (2018) och Elmia (2012)