Lärdomar i en plötslig föränderlig tid!

Krönika signerad
Helene Brinkenfeldt, Annika Bränning och Niklas Birgetz
UNICEF Sverige

Vem kunde ana att bara för några månader sedan COVID19 skulle hamna i fokus i hela världen samtidigt. Att i denna surrealistiska tid få arbeta för UNICEF, världens största barnorganisation, är både nyttigt, krävande och oerhört spännande. Förutom UNICEFs fältkontor med långsiktiga utvecklingsprogram och katastrofberedskap i 156 länder och territorier, finns UNICEF även representerat i de rika länderna, genom så kallade nationalkommittéer. Totalt finns 34 sådana kommittéer och UNICEF Sverige är en av dessa.

 

Helene Brinkenfeldt, Niklas Birgetz och Annika Bränning

UNICEF är vana vid katastrofer och UNICEF har redan gjort otalt av insatser världen runt under COVID19. Men UNICEF är inte lika vana vid att de rika länderna drabbas svårt. Detta medför ett helt annat tänk när det gäller det normala arbetet med exempelvis företagsinsamling.

Lägg inte alla ägg i samma korg
De samarbetspartners som varit oerhört viktiga för oss har idag stora problem själva. Klädbutiker går i konkurs, flygplan står på marken och hotellrummen gapar tomma. Att då tro att dessa företag kommer stödja en organisations som UNICEF likt tidigare nivåer är naivt. Det krävs en stor portion respekt och ödmjukhet från en organisation när vi nu tar en dialog med dessa företag. Vi kan verkligen inte bara ta ett samarbete för givet och trampa på som vi gör, även om behovet kanske är större nu än någonsin av deras hjälp.

En viktig lärdom är att inte lägga alla äggen i samma korg. Vid en krissituation är det många företag som går dåligt, men det är också företag som går bra. Att med andra ord differentiera sina risker blir en nyttig erfarenhet och en stor möjlighet till nya oanade företagssamarbeten.

Att mäta viktigare än någonsin
De är även i dessa tider som mätetal, ROI och KPI:er sätts på sin spets. Får verkligen våra samarbetspartners det värde de önskar? Kommer de stanna kvar som partners trots att det blåser hårt? I många fall kan vi säga JA för vi kan visa att vi speciellt i svåra tider kan göra stor skillnad och nytta världen över. När exempelvis 1,6 miljarder barn och unga inte kan gå i skolan, då blir våra samarbeten med företag som finansierat och tagit fram digitala språkplattformar och utbildningsmöjligheter ett viktigt hopp om en bra framtid. Här ser vi att efterfrågan ökat kraftigt och att vi kan se att allt fler i världen kan få en möjlighet till utbildning. Den så fruktansvärda COVID19 pandemin kan med andra ord påskynda en process som annars hade tagit betydligt längre tid.

Positivt mindset
Till sist, i dessa tider måste vi fortsätta ha ett positivt mindset. Vi måste än mer sätta företagen i fokus och ställa hårdare krav mot oss själva på affärsmässighet. Vi måste vara kreativa, flexibla och se att alla nya möjligheter är och förblir viktigare nu än någonsin.

Vi ser mycket fram mot en mer ansvarstagande och rättvisare värld i framtiden.

// Helene Brinkenfeldt, Niklas Birgetz och Annika Bränning, UNICEF Sverige