Hallå där Ariane Ribbeck på Vattenfall, vem är du och vad gör du på Vattenfall?

– Jag jobbar som Director Brand Experiences, där event och sponsring ingår.

Hur jobbar ni på Vattenfall med sponsring just nu?

– Vi har två huvudsakliga aktuella sponsringssamarbeten; det enda som huvudsponsor till Svenska Skidförbundet, som vi har jobbat med i 25 år, och det andra är alpina VM i Åre som går av stapeln nu i februari.

Berätta mer om hur ni jobbar med Svenska Skidförbundet!

– Jag skulle säga att vårt samarbete sträcker sig längre än ett vanligt sponsorskap, där man betalar för att ens logga ska synas. I det här fallet handlar det om att Svenska Skidförbundet och Vattenfall har samma mål och vi arbetar verkligen tillsammans för att uppnå ett minskning av CO2-utsläpp. Vi på Vattenfall fungerar som en “smart energy partner” till dem där vi hjälper landslagen, klubbarna och Skidförbundet centralt att minska sitt CO2-avtryck. Det kan handla om råd kring smarta energilösningar som rör deras lokaler, som till exempel solpaneler, laddinfrastruktur för deras bilar och batterilösningar för att jämna ut eltillförseln och minska risk för strömavbrott – allt för att visa att vi bidrar till ett fossilfritt liv inom en generation.

Och hur ser ert sponsringssamarbete med alpina VM i Åre ut?

– Vi ska helt enkelt hjälpa arrangörerna att nå målet om att genomföra det första klimatneutrala mästerskapet någonsin. Vattenfall bidrar här på flera olika sätt, dels med vår expertis inom energi, och dels med faktiska produkter och lösningar för hållbar energianvändning. Till exempel eldrivna snöskotrar, olika laddningsstationer och solcellstak.

Varför väljer ni att arbeta med sponsring som metod?

– Just för att vi vill att människor ska uppleva vad vi menar är möjligt. Vi på Vattenfall har bestämt oss för att göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Men för att upplevas som trovärdiga måste visa att vi själva jobbar på att bli det och låta människor få se och uppleva nya miljövänliga lösningar. Och det är just vad våra sponsorskap låter oss göra.

Hur ser du på jämställd sponsring?

– Det är ett mycket viktigt ämne och jag anser att alla organisationer behöver se över hur man jobbar med jämställdhet – allt från lika löner mellan män och kvinnor, till jämställd sponsring. Våra sponsringssamarbeten ju kopplade till ett helt förbund eller mästerskap, så vårt sponsorskap gynnar alla inom det, oavsett kön. På Vattenfall pratar vi därför snarare om mångfald när det kommer till sponsring.

Ariane Ribbeck, Director Brand Experiences på Vattenfall.