“Intresset för att stärka företagskulturer och skapa starka team ökar kraftigt”

Inom eventbranschen är starka team avgörande för att nå framgång. Men hur kan man systematiskt arbeta med att skapa starka team? För SES berättar Anna Filipsson, VD på eventbyrån Aventi, hur de i ett projekt arbetat med att sätta årsplaner för att stärka företagskulturer.

Allt fler organisationer inser betydelsen av motiverade och engagerade medarbetare för att skapa hållbara organisationer. En trend som styrks av att undersökningar visar att organisationer som satsar på personalen får mångfalt tillbaka.

– Vi ser att intresset för att stärka företagskulturer och skapa starka team ökar kraftigt, många företag vill ha hjälp med detta och på ett enkelt sätt kunna ha återkommande aktiviteter kopplade till deras värderingar och kärnvärden, säger Anna Filipsson, vd på Aventi.

Anna Filipsson beskriver Aventi som en affärsutvecklingspartner som genom event och aktiviteter stärker företag och deras varumärken, både internt och externt. Med fokus på att skapa starka, engagerade team har dem tillsammans med Winningtemp och Speed Group utvecklat ett helhetskoncept och en arbetsmetodik kopplat till utfallet i det digitala verktyget Winningtemp. Syftet är att i realtid kunna mäta och följa upp personalens upplevelse av arbetssituation och ledarskap.

Under 2018 introducerades det digitala verktyget på företaget Speed Group för att kunna mäta, kartlägga och förbättra medarbetarupplevelsen utifrån ett antal teman. Verktyget använder AI och presenterar resultat och slutsatser av medarbetarupplevelsen i realtid, vilket underlättar för varje ledare att planera och utveckla sina team.

– Ledare på Speed Group kommer tack vare detta att, tillsammans med sina team, enkelt kunna planera insatser via Aventis aktivitetspalett, som består av aktiviteter kopplade till Winningtemps olika kategorier, tex. engagemang, arbetsglädje mm. På det sättet kan de målmedvetet och systematiskt arbeta med teamutveckling. Vi på Aventi har tagit fram ett brett utbud av teamaktiviteter med utgångspunkt i Winningtemps teman, förklarar Anna Filipsson.

Vad gäller eventbranschen tror Anna Filipsson att starka team kommer bli en allt viktigare fråga att jobba med framöver för att stå sig i den tuffa konkurrensen.

– Jobbar du med event är det en förutsättning att ha engagerade medarbetare för att kunna leverera. Dina medarbetare måste helt enkelt brinna för att skapa glädje och gemenskap genom events som går rakt in i hjärtat och ger minnen för livet – något vi på Aventi stolt kan säga att vi har, avslutar Anna Filipsson.