“Intresset för Barncancerfonden ökar - liksom företagens förväntningar på oss”

Åsa Blomberg, insamlingschef sedan sex år på Barncancerfonden, berättar för oss om hur de arbetar med samarbeten idag och hur det förändrats över åren sedan start 1979, om hur konceptet Barncancergalan – det svenska humorpriset växte fram och sponsringstrender i branschen.

 

 

Foto: Karl Nordlund

 

Hej Åsa Blomberg! Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag är insamlingschef sedan sex år tillbaka på Barncancerfonden. Innan dess har jag jobbat inom försäljning, bland annat som försäljningschef och affärsområdeschef. På Barncancerfonden har jag fyra olika grupper under mig som utgör vår insamlingsverksamhet; privatpersoner, företag, idrottsevenemang och givarservice.

De flesta känner nog till Barncancerfonden, men är det något du skulle vilja lyfta fram som du tror att man inte känner till om er?
– Jag tror att många känner till vårt varumärke och logotyp men inte vad vi egentligen gör. Och det är såklart jätteviktigt för oss att få fram. Jag tror till exempel inte att de flesta känner till att barncancer är den vanligaste dödsorsaken i Sverige för barn mellan 1-14 år. Jag tror även att de flesta tror att vi mest finansierar forskning och det gör vi ju, vi är den enskilt största forskningsfinansiären för just barncancer, men vi arbetar även med att ge råd och stöd till de familjer som drabbas och påverkansarbete på bred front. Det innefattar allt från politiker till myndigheter för att få dem att bättre förstå situationen och vad som behöver förändras för att förbättra stödet till drabbade familjer, som ofta blir väldigt utsatta då de får ett cancerbesked.

Hur jobbar ni med företagssamarbeten?
– Vi jobbar mycket med företagssamarbeten och dessa utgör omkring 45 procent av våra intäkter – något som är betydligt mer än för den ideella sektorn överlag, där samma siffra motsvarar 5 procent. Vi upplever att tidigare skänkte man som företag pengar när man hade en slant över till vår organisation, men nu ser de det som snarare en aktiv del i sin verksamhet och kopplar gärna ihop själva givandet med kampanjer som relaterar till verksamheten.

På vilket sätt är era samarbeten mer aktiva nu?
– Vi upplever att företag har olika behov och önskemål, vilket gör att vi dels från vår sida jobbar med olika lösningar och “paketerade produkter” för att kunna möta dessa. Från enklare paket där företagen till exempel via sina mejlsignaturer visar att de stöttar oss till större samarbetsaktiviteter som syftar att samla in pengar, exempelvis genom en auktion eller försäljningsaktivitet. Och med våra huvudpartners har vi ett väldigt tätt samarbete där vi tillsammans planerar aktiviteter över hela året.

I år är det 40 år sedan Barncancerfonden grundades, hur har arbetet förändrats genom åren?
– Under de senaste sex-sju åren har vi gjort ett professionaliseringsarbete inom hela Barncancerfonden – och jag skulle säga att vi förändrat hur vi idag arbetar inom så gott som alla områden, allt från insamling till kommunikation och IT. Det har varit en häftig förändring där vi under lång tid har arbetat med att bygga upp vårt varumärke och nu handlar det för oss framöver att ta tillvara på det för att behålla givarnas förtroende och stöd i kampen mot barncancer.

– Men den allra viktigaste förändringen är att på 40-talet innan när Barncancerfonden startade var det endast omkring 20 procent av de barn i Sverige som drabbades som överlevde – idag har vi en 85 procentig överlevnad, vilken är en helt fantastisk utveckling.

Hur skulle du beskriva intresset bland företag att samarbeta Barncancerfonden?
– Jag ser att det ökar hela tiden, samtidigt som kraven och förväntningarna på vad företagen vill ha tillbaka också ökar. Det gör att vi måste hela tiden utveckla vårt erbjudande för att kunna möta företagens behov och önskemål. Det handlar framför allt om att synliggöra vad pengarna går till egentligen och vilken effekt de har, och paketera dessa budskap i olika format så att företagen i sin tur kan kommunicera det vidare i sina kanaler.

– Våra idrottsevent ökar ju också konstant. Min tro är också att allt fler företag kommer både vilja vara med och sponsra dessa och även arrangera egna som friskvård för sina medarbetare. Dels för att det är en bra möjlighet att synas men också för att det är för en god sak.

För bara ett par dagar sedan gick Barncancergalan – det svenska humorpriset av stapeln, hur gick det till när ni utvecklade det konceptet?
– Vi letade länge efter en möjlighet att sända en gala på ett litet annorlunda sätt, diskuterade med produktionsbolag och olika TV-kanaler. När sedan förslaget kom att vara med och instifta ett humorpris i Sverige kändes det helt rätt eftersom barn har extra nära till skratt och skratt behövs även i de svåraste stunderna. Det är något som många av våra familjer också vittnar om – ”om man ska orka gråta, måste man också få möjlighet skratta”. Nu fem år senare så har Barncancergalan – det svenska humorpriset gett oss en fin möjlighet att nå ut med våra frågor och samtidigt be tittarna om att bli Barnsupporter och ge en gåva månatligen.

Ser du någon ny (eller ihållande) trend kopplat till sponsring?
– Jag kan se flera trender kopplat till insamling rent generellt. En är att givande via sociala medier ökar kraftigt, framför allt bland privatpersoner men företagen hakar också på den trenden. Jag läste häromdagen att 45 miljoner personer har donerat pengar via Facebook, vilket är en fördubbling av det totala antalet personer som har donerat bara från november i fjol. En annan trend som jag tror kommer att växa sig starkare är minigåvor i vardagen. Det vill säga spontana situationer där individen erbjuds möjligheten att ge en mindre summa till en god sak, till exempel när du handlar i matbutiken eller på kaféet när du köper en kaffe. Jag tror också att vi kommer bli allt mer benägna att lyssna på våra vänner. För oss på Barncancerfonden innebär det att vi måste hitta ambassadör, och då inte bara kändisar, utan även vanliga människor som brinner lite extra för vår sak.