“I branschen är man bra på att ta fram varumärken - men sämre på att skydda dessa”

Sponsrings- och eventbranschen lever för att bygga och stärka varumärken. Men inte alla tänker på betydelsen av att skydda det varumärke man så hårt arbetar för att lyfta – inte minst när det kommer till loggor i form av ljud. För SES berättar Lena Seratelius, advokat på Advokatfirman ReklamJuridik, om det senaste vad gäller just ljudloggor.

 

 

De flesta vet att ett varumärke identifierar ett företags produkter eller tjänster och kan till exempel utgöras av ett ord- eller figurmärke. Likaså att varumärket måste ha särskiljningsförmåga, det vill säga uppfattas som kännetecken för en särskild produkt och/eller tjänst och får inte riskera att förväxlas med ett annat varumärke, för att kunna registreras. Men förmodligen har färre koll på vad ett varumärke i form av ett ljudmärke innebär.

 

Ljudloggor i ropet
– Den digitala utvecklingen har medfört att man navigerar och kommunicerar med ljud på ett helt annat sätt än tidigare. Ljud ensamt eller i kombination med rörligt innehåll tränger också igenom reklambruset effektivare än till exempel ett figurmärke. Det kan också vara så att om en konkurrent börjar använda ljudlogga, vill man hänga på för att inte hamna på efterkälken, säger Lena Seratelius.

Varför har ljudloggor blivit intressanta inom juridiken just nu?
– Den 1 januari 2019 gjordes ändringar i varumärkeslagen för genomförandet av det nya varumärkesdirektivet, vilket bland annat innebär att kravet på grafisk återgivning tagits bort. Det innebär att det nu går att registrera en ljudlogga som återges genom ljudfil och som är lyssningsbar i varumärkesregistret, förklarar Lena.

Lena har sedan lagändringen i januari märkt en ökning av varumärkesansökningar för ljudloggor och även klienter som jobbar med att ta fram varumärken för sina kunder har märkt en ökning av uppdrag för just ljudloggor.

Undvik en för “enkel” ljudlogga
Om man ska ta fram en ljudlogga är Lenas råd att man först och främst bör se till att den inte är för ”enkel” – mottagarna måste ju direkt kunna känna identifiera den som just loggan för den specifika produkten, tjänsten eller eventet. Annars går det inte heller att registrera. Nästa steg är att låta göra en förhandsgranskning av befintliga ansökningar och registreringar av ljudloggor för att bedöma om det finns förväxlingsrisk med den man vill använda.

– Inom sponsrings- och eventbranschen är man bra på att ta fram varumärken, men sämre på att skydda dessa. Dels kan varumärkesskyddet hamna mellan två stolar och dels har man ofta alldeles för dålig framförhållning när det gäller att effektivt skydda sitt varumärke, avslutar Lena.