"Vi överraskade gästerna genom uttänkt dramaturgi och aktiverande av alla sinnen"

Björn Sandberg på Sense Expo berättar om utmanande uppdrag och nya trender i branschen.

 

 

Hej Björn Sandberg på Sense Expo! Vem är du och vilken är din roll?
– Jag är vd på företaget sedan 2009. Sense Expo firade nyligen tio år men jag själv har varit i branschen sedan tidigt 80-tal. Jag är huvudägare i bolaget tillsammans med ytterligare tre partners i personalen.

Vad gör Sense Expo?
– Vi är monterbyggare med hela världen som arbetsplats. Monterbyggnation utgör ungefär 90 procent av vår verksamhet men vi levererar även showrooms, event och roadshows – vilket utgör resterande 10 procent. Sense levererar omkring 300 projekt per år på fyra olika kontinenter i 20 länder. Över 60 procent av det vi gör levereras utanför Sveriges gränser, vilket i allra högsta grad gör oss till en global aktör.

– Vi har 16 fast anställda, men har ett stort nätverk med certifierade partners i runt om i världen. Vi brukar säga att vi är ett hus fullt av möjligheter, då vi har allt från egen projektledning, design, produktion till logistik. Det är en trygghet för våra kunder, som framför allt består av medelstora och stora svenska industriföretag.

Vilka skulle du säga är era främsta styrkor?
– Vår erfarenhet tillsammans med vårt globala nätverk gör oss till en trygg och kostnadseffektiv partner i såväl svenska som internationella projekt. Förutom en trygg och kreativ monterbyggarpartner vill jag slå ett slag för vår ambition att se mässdeltagandet och montern i ett större sammanhang. Vi deltar gärna som rådgivare i hela mäss kampanjen. Vårt engagemang i våra kunders resultat från mässan är uppskattat.

– Strävan är att hela tiden jobba med utvecklingsprojekt som ligger rätt i tiden. Ett sådant projekt är att kunna erbjuda utställare en digital plattform som möjliggör ett virtuellt besök i montern. Detta ger många fördelar. Möjligheterna att nå de som inte kommer till mässan med sitt budskap ökar avsevärt. Detta är något vi tror ligger i tiden, även ur ett miljöperspektiv. Den nya generationen besökare prioriterar sitt resande och sin tid på annat sätt och det måste vi anpassa oss till. Vi måste ständigt fråga oss vad marknaden vill ha i framtiden.

Finns det något av era projekt som du är extra stolt över?
– Vi har fått förtroende att vara en leverantör till ESTRO, en medlemsorganisation med säte i Bryssel som fokuserar på strålbehandling inom cancer. Deras omkring 5 700 medlemmar består av läkare, tekniker och vetenskapsmän från hela världen. En gång om året har dem en stor kongress och förra året ägde den rum i Milano. Vi hjälpte dem då med att utforma entréytor, mingelytor och arbetsytor – allt från ax till limpa. Vårt arbete i Milano ledde till att vi nu sitter och jobbar med ESTRO 2020 som arrangeras i mars i Wien.

Vilken skulle du säga är största utmaningen med detta uppdrag?
– Att hitta de rätta ingredienserna för att uppnå en balans mellan det allvarsamma och lustfyllda. Vi har att göra med en kvalificerad målgrupp i form av delegater bestående av läkare och forskare som besöker flera olika liknande mässor varje år. Vår uppgift blir att utifrån brief och satt budget få dem att komma ihåg just denna händelse. Det handlar ofta om små inslag som ger stor effekt med en stark koppling mellan seriositet och lustfylldhet. Än kan jag inte säga vad exakt dessa ingredienser kommer att vara men vi tittar mycket på hur vi med hjälp av interaktivitet, digitala spel och LED-teknik kan skapa en riktigt bra upplevelse kring kongressens tema.

Ser du någon ny trend i branschen just nu?
– Målen som sätts för att vara med på ett event eller mässa är under förändring. Tidigare sattes de mer ur ett säljperspektiv – mycket var ROI-baserat och fokuserade på att räkna hem nya affärer. Nu tycker jag att det finns ett större kampanjtänk där relationen och känslan till varumärket och står i fokus. Som utställare är man också mer medveten om att det ofta inte är ett enskilt event som genererar affären utan en mix av flera marknadsaktiviteter. Istället handlar det numera mer om upplevelsen och att väcka känslor hos besökaren och verkligen sticka ut i bruset. Det gör att kravet på vårt skrå har förändrats. Från att vara leverantörer av väggar, golv, ljus, podier m.m. så ska vi nu leverera lösningar som innehåller upplevelser som helst tar andan ur kundens kund.

– En annan förändring jag kan skönja är att företagens personal är bättre och mer förberedd på mässgolvet. Monterpersonalen är bättre utbildade och motiverade till att arbeta på mässan. Ett professionellt agerande tillsammans med en bra monter är en oslagbar kombination. Motsatsen är förödande.

– Vad gäller trender kring monterbyggande så följer vår bransch samhällets trender i stort. Nu är det mycket naturmaterial och färger som gäller. För att imponera och sticka ut så är stora LED exponeringar med rörlig media det som syns mycket på de större fackmässorna. För att möta kundernas krav på ekonomiska lösningar har olika typer av aluminiumsystem haft en renässans. Systemen tillsammans med LED och tyger gör intryck samtidigt som de är snabba och enkla att bygga med vilket leder till kostnadseffektivitet och är miljöriktiga.