"Jag vill se en klimatpositiv mötesbransch"

Skandinaviens största mötesplats, Stockholmsmässan, har blivit certifierad enligt ISO 20121, en internationell standard för hållbarhet vid evenemang. För SES berättar Linda Elmén, Hållbarhetschef på Stockholmsmässan, om hur de blev den första anläggningen i Stockholm att erhålla denna certifiering och varför mässor och event som företeelse inte bör betraktas som ohållbara i sig.

 

 

Hej Linda Elmén, hållbarhetschef på Stockholmsmässan! Ni har nyligen blivit ISO-certifierade för hållbarhet vid evenemang, vad innebär det egentligen?
– Vi är så stolta och glada över vårt certifikat men ser inte den här certifieringen som målet utan det är en viktig milstolpe och utgångspunkt för fortsatt arbete. Fördelen med ett ISO-certifikat är att vi kan visa upp ett systematiskt hållbarhetsarbete samt att vi åtar oss att ständigt bli bättre på det.

Vad innebär certifieringen för era kunder? Kommer det till exempel att ställas nya krav på dem kopplat till hållbarhet?
– Vi har tagit flera steg för att hjälpa kunder, utställare och besökare att agera mer hållbart och göra mer hållbara val. Vi har till exempel vår Eventservicekatalog där vi synliggör hållbara produkter med en symbol, ett grönt löv, vilket gör dem lättare att hitta. Vid in- och utflytt har vi förbättrat informationen gällande säker arbetsmiljö och avfallshantering. Vi tror att succéreceptet är att samarbeta med alla inblandade för att uppnå en högre grad av hållbarhet. Vi vill erbjuda en hållbar mötesplats för de kunder och besökare som väljer att lägga och besöka arrangemang hos oss, men självklart även för de event vi själva arrangerar.

På vilket sätt jobbar ni med hållbarhet med era egna event?
– Alla våra egna event innehåller någon form av socialt ansvarstagande. Det kan till exempel vara att vi bjuder in studenter, har talangprogram, delar ut utmärkelser eller stödjer utbildningar och organisationer. Vi vill även minska matsvinn och förra året donerade vi tre ton mat till ett soppkök. Dessutom arbetar alla våra event med miljöfrågor, kundnöjdhet och affärsutveckling. Vi hoppas att våra aktiviteter kan inspirera andra.

Mässor och event kan som företeelse anses vara ohållbara om man tänker på att det ofta är enskilda händelser där allt byggs och monteras ner, ibland efter bara någon dag – hur ser du på det?
– Jag håller med om att detta är den allmänna uppfattningen, men när jag har tittat närmare på frågan så ser jag att det inte alltid är så. Uthyrning samt återbruk av material sker vid varje event. Vi arbetar sedan länge med detta och det gör att vi minskar materialåtgången och blir mer effektiva. Hos oss används till exempel mässväggar mellan 10- 15 gånger, vi har uthyrning av allt som behövs till ett event och donerar överblivet material till skolor när så är möjligt. Vi vet att man kan förebygga resursslöseri med planering. Men visst finns det mycket kvar att göra inom detta område. För att få fart på detta bör kunderna ställa krav återbruk av material på arrangörer och monterbyggare.

Ni var tidigt ute med ett aktivt hållbarhetsarbete och har det senaste året arbetat för att bli ISO-certifierade, vilket är ditt råd till andra aktörer inom mötesindustrin som funderar på att börja jobba mot en sådan certifiering?
– Go for it! Det finns en bild att ISO-certifiering är tungt och besvärligt. Jag håller inte alls med om det. I dag kan man bygga moderna ledningssystem som håller för ISO-certifiering på ett smidigt och praktiskt sätt. Vi har till exempel inte ens en handbok, utan har istället valt att helt integrera mål och rutiner i verksamheten, vilket gör att vi har minimalt med dokument. Buslätt om du frågar mig.

Det finns ju flera andra hållbarhetscertifieringar och märkningar – varför valde ni just ISO?
– Jag tycker att ISO är det bästa, då det bygger på att man ska bli bättre, att man arbetar strukturerat och långsiktigt. Det långsiktiga tänket skiljer sig mot om man väljer att enbart hållbarhetsmärka ett enskilt event. Vill man inte ta hela steget mot en certifiering, så finns det utmärkta guider till hjälp, till exempel Stockholm Stads guide för hållbara event. Om man utgår från den så har man kommit en bra bit på vägen.

Du säger att det finns väldigt mycket mer att göra både för er som företag och för branschen i stort, vad tänker du på då till exempel? Och vad är ert eget nästa steg?
– Stockholmsmässan vill som en stor spelare inom branschen bidra positivt, ta ansvar och vara en förebild. Det långsiktiga målet för Stockholmsmässan är att bli klimatpositiva, vilket är ett stort och omfattande arbete som nu har påbörjats. Detta tycker jag alla bör börja titta på. Dessutom vill jag få in ett cirkulärt tänk i branschen, visa att det går och vad det innebär. Agenda 2030 och hur vi kan bidra till de 17 globala hållbarhetsmålen är ytterligare ett område vi arbetar med.

Vad tror du är nyckeln till att ställa om mötesindustri till en hållbar sådan?
– För att lyckas och driva på en mer hållbar mötesindustri tror vi på samarbete och lära av varandra. Mötesbranschen har länge varit fokuserad på miljöfrågor. Hållbarhet är dock större än så då det även omfattar sociala och affärsmässiga frågor – och detta finns det ett stort utbildningsbehov inom. Det är något branschorganisationer kan hjälpa till med.

Hur upplever du att intresset för hållbarhet är i mötesindustrin?
– Växande! Vi ser det tydligt hos både kunder, besökare och hos medarbetare. Det är så kul!

Förutom hållbarhet, ser du några andra starka trender inom mötesindustrin?
– Vi ser att arrangörer efterfrågar mer tjänster. Vi ser också att ledtiderna blir kortare vilket ställer högre krav vid leverans. Mat och dryck är viktigt och den vegetariska trenden är synlig även här.